Kampaň Do práce na bicykli má nový termín

Koronavírus zasiahol aj do plánov najväčšej slovenskej akcie na podporu udržateľnej mobility. Organizátori rozhodli, že súťažná časť kampane sa uskutoční namiesto mája až v septembri. Registrácia samospráv a súťažných tímov ostáva naďalej otvorená. Hlásiť sa môžu aj cyklisti z Piešťan.

Po novom je možné zrealizovať registráciu súťažného tímu až do 7. septembra, samosprávy majú prihlasovanie predĺžené do 18. augusta. Samotné zápolenie prebehne v termíne od 1. do 30. septembra.

„Vzniknutá situácia nás mrzí, ale v súčasnosti je to jediné možné riešenie. Množstvo zamestnancov je nútene doma, mnoho ich pracuje z domu, prezenčná výučba na školách je prerušená a nič nenasvedčuje tomu, že by sa situácia mala do začiatku mája zlepšiť,“ vysvetľuje motívy presunutia kampane na neskorší termín Andrea Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica, ktorá je národnou koordinátorkou kampane.

Pri voľbe nového termínu sa organizačný tím snažil zohľadniť to, že je dostatočne časovo vzdialený od súčasného krízového obdobia, pri zdarnom priebehu epidémie sa žiaci (a s nimi aj učitelia ako početne silná skupina účastníkov kampane) vrátia do škôl a firmy s inštitúciami k pôvodným pracovným režimom.

Navyše, organizačný tím sa každý rok stretáva so žiadosťami niektorých súťažiacich, ktorí by konanie kampane uvítali neskôr ako v máji. Tento rok si teda budú môcť všetci vyskúšať, ako „chutí“ práve septembrové zápolenie.

Organizátori pritom veria, že babie leto na cyklistov nezabudne a prichystá si pre nich množstvo teplých dní.

„Veľká vďaka patrí aj všetkým partnerom kampane, ktorí na zmenu termínu zareagovali pozitívne a podržali tento jedinečný projekt. Spolu s nimi zároveň veríme, že práve v tomto období izolácie mnohí prehodnotia svoje dopravné návyky a vyberú si pre každodenné dochádzanie do práce práve bicykel, ktorý je momentálne jednou z najbezpečnejších foriem dopravy,“ dopĺňa na záver Andrea Štulajterová.

Prihlásiť sa je možné na tejto adrese: dopracenabicykli.eu/registracia-timu.

Zdroj: Tlačová správa Do práce na bicykli Ilustr. foto: Martin Palkovič