Jeho diela vlastnil aj Picasso – Fontána vystaví obrazy Emerika Feješa

Vernisáž výstavy diel klasika svetového naivného umenia Emerika Feješa sa uskutoční 11. apríla o 17.00 h v galérii Fontána. Výstava potrvá do 30. apríla.

Životný príbeh Emerika Feješa je dramatickým príbehom, husto pretkaným núdzou a bolesťou. Trel biedu od okamžiku, keď prišiel na svet ako siedme zo štrnástich detí, trpel ťažkými chorobami, kalich horkosti vypil do dna nespočetnekrát… A až keď ako 45 ročný odišiel do invalidného dôchodku, prenikol do jeho pochmúrneho života vari po prvýkrát lúč potešenia a vášne.

Objavil v sebe maliara a toto zistenie sa v ňom premenilo na posadnutosť. Stala sa z nej barla, ktorá podopierala jeho chatrné zdravie po celé dve nasledujúce desaťročia, kým nevydýchol naposledy. Pustil sa s nadšením a odvahou na vlastnú a neprebádanú cestu výtvarného dobrodružstva. Bol však taký chudobný, že kreslil a maľoval na najlacnejšie baliace papiere, sám si pripravoval farby a ani na štetec sa mu často nedostávalo peňazí. A tak niekedy maľoval aj zápalkami, ba dokonca i klincom.

Dnes sa jeho obrazmi pýšia známe galérie a zbierky rešpektovaných zberateľov po celej planéte. Feješove diela sa dražia v najchýrnejších aukčných domoch.

Niet divu – Emerik Feješ je nespochybniteľný klasik svetového naivného umenia a žiadna významnejšia encyklopédia tohto výtvarného krídla sa bez jeho mena nezaobíde. Aj sám Pablo Picassoho mal vo svojej súkromnej zbierke.

Text: Ivan Melicherčík Repro foto: Zbierka Ivana Melicherčíka