Jednosmerku na Dlhej ulici komisia pre dopravu odmietla

Radnica dostala odporúčanie, aby nechala vypracovať projekt, ktorý by upokojil premávku na dôležitej spojnici centra a južnej časti Piešťan. Obyvatelia tam chcú mať jednosmerku. Žiadajú tiež osadiť spomaľovače a vylúčiť vozidlá ťažšie ako 3,5 tony.

S petíciou sa obrátili na mestský úrad už v lete 2013. Radnica nechala vlani vybudovať spomaľovacie ostrovčeky a križovatku s Kúpeľnou dala upraviť tak, aby cez ňu mohli bezpečnejšie prechádzať cyklisti a chodci. Tieto úpravy však spôsobili problémy mestskej hromadnej doprave, preto nasledovali ďalšie drobné úpravy.

Podľa obyvateľov Dlhej ulice to však nestačí. Sťažujú sa na vysokú rýchlosť prechádzajúcich automobilov a s tým súvisiace nebezpečenstvo pre ostatných účastníkov premávky. Vadí im tiež hluk a zvýšená prašnosť.

Radnica priznáva, že zaťaženie tejto komunikácie je značné. Ide totiž o prístup k novým sídliskám na juhu mesta, ale aj k poliklinike, zimnému štadiónu a ďalším športovým objektom.

Aj preto sa členovia Komisie mestského zastupiteľstva pre výstavbu a dopravu nestotožnili s návrhom na jej zjednosmernenie zo severu na juh. Odmietli tiež osadenie spomaľovačov. Zvýšilo by to podľa nich hlučnosť a neprispelo k upokojeniu dopravy.

Riešením majú byť ďalšie stavebné úpravy – samostatné ostrovčeky, zúženie profilu jazdných pruhov alebo vytvorenie pozdĺžneho parkovania. Komisia jednohlasne odporučila vedeniu mesta zaradiť do návrhu budúcoročného rozpočtu finančné prostriedky potrebné na vytvorenie projektovej dokumentácie, ktorej účelom bude upokojenie premávky na tejto ulici.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič