Jeden Piešťanec vyprodukoval vlani 570 kg odpadu

Množstvo odpadov vyprodukovaných v roku 2020 obyvateľmi Piešťan je najnižšie za uplynulé desaťročie. Ide o 15 742 ton, pričom 34 % z celkového objemu odpadov obyvatelia Piešťan vyseparovali.

Od miery triedenia komunálnych opadov sa odvíja aj sadzba poplatku za ich uloženie na skládke. Pre Piešťany je to aktuálne 22 eur za tonu. Mestské zastupiteľstvo v decembri rozhodlo, že v roku 2021 zaplatí každý obyvateľ Piešťan za odpad 39,96 eur, čo je zvýšenie o 5 eur na osobu.

„Keďže poplatky za uloženie odpadov na skládky sa každoročne zvyšujú, je potreba dôkladnej separácie odpadov o to dôležitejšia. Výška poplatkov v budúcnosti tak bude závisieť aj od miery triedenia odpadu v našom meste. Čím viac budeme triediť, tým menšiu sadzbu za komunálne odpady bude samospráva mať, čo okrem zvýhodnenej sadzby prináša zásadnú úsporu na financovaní zberu, odvozu a skládkovania zmesového komunálneho odpadu. Zároveň mestá a obce nemôžu podľa zákona doplácať na odpadové hospodárstvo z iných kapitol rozpočtu a aj to je jeden z dôvodov, prečo sa zvyšujú poplatky pre občanov. Riešením môže teda byť zodpovednejšie triedenie odpadov,“ uvádza radnica na svojej web stránke k zverejneniu štatistiky o množstve vyprodukovaných odpadov za uplynulý rok.

Piešťanci v roku 2020 vyprodukovali 15 742 ton komunálneho odpadu, čo je približne 570 kilogramov na osobu. Miera separácia vlani dosiahla 34,08 %.

„Obyvatelia najviac vytriedili biologicky rozložiteľného odpadu, a to v objeme 2 016 ton. Kovového odpadu, konkrétne železa a ocele vyseparovali 949 ton. Objem vyzbieraného papiera a lepenky presiahol 823 ton a skla sa nazbieralo necelých 426 ton. Viacvrstvové kombinované materiály – tetrapaky vyzbierané v Piešťanoch za minulý rok vážili spolu takmer 33 ton. Obalov z kovu sme vyseparovali 50 ton a plastov viac ako 414 ton,“ informuje ďalej Mestský úrad Piešťany.

Množstvo vyzbieraných odpadov z červeno bielych stacionárnych kontajnerov určených na zber malého elektroodpadu od spoločnosti ASEKOL, ktoré sú rozmiestnené na území mesta, bolo za rok 2020 takmer 7,5 tony.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk