Je takéto parkovanie v poriadku? Podľa radnice nie, podľa mestskej polície áno

Vodič vozidla stojaceho v zeleni sa dopúšťa priestupku, ale ak autom zablokuje časť chodníka pre chodcov a cyklistov je to „pravdepodobne“ v poriadku. Mestskí policajti na mieste nezistili porušenie zákona.

Vďaka dotácii z fondov Európskej únie nechala radnica minulý rok opraviť chodníky a zeleň na Bratislavskej ceste. Stálo to takmer 590-tisíc eur. Po pár mesiacoch začína zeleň ustupovať automobilom a chodník nie je pre cyklistov bezpečný. Prostredníctvom služby Odkaz pre starostu na to upozornilo viacero ľudí: „Autá parkujú na zeleni, ktorú poškodzujú a ničia. Tiež je časté parkovanie na príjazdovej ceste do dvora tak, že auto trčí do hlavnej cesty a ešte aj zasahuje do chodníka.“

Ešte v októbri radnica v oficiálnej odpovedi uviedla, že parkovať na Bratislavskej ceste nebude po dokončení rekonštrukcie chodníkov a zelene možné: „Vjazdy do domov sú realizované podľa STN 73 6110 na funkčnú úroveň komunikácie prvej triedy, takže nie je možné odstavovanie vozidiel na ceste. Sú to vjazdy do rodinných domov a nie parkovacie miesta.“

O päť mesiacov neskôr tvrdí mestská polícia niečo iné. K fotkám áut, ktoré stoja na príjazdoch k domom, prišla cez Odkaz pre starostu táto odpoveď: „V tomto prípade pravdepodobne nejde o spáchanie priestupku proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, nakoľko zák. č. 8/2009 Z.z. upravuje parkovanie na chodníku, kde musí pri parkovaní na chodníku zostať voľný priestor 1,5 m. V tomto prípade vozidlo neparkuje na chodníku, ale na príjazdovej ceste k domu.“

Mestská polícia zrejme pri svojej odpovedi nezohľadnila značky č. C 12, ktoré po rekonštrukcii na Bratislavskej pribudli. Vyhláška Ministerstva vnútra SR, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, o nich hovorí: „Značka Cestička pre vyznačených užívateľov (č. C 12) prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom, napríklad chodcom a cyklistom, použiť v predmetnom smere takto označenú spoločnú cestičku alebo pruh. Cyklista pritom nesmie ohroziť chodca. Cestičku alebo pruh môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí vyznačených užívateľov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.“

Okrem toho sú pozdĺž Bratislavskej cesty aj značky zákaz zastavenia, resp. státia.

Vodič vozidla stojaceho v zeleni sa podľa mestskej polície dopustil priestupku: „V prípade zistenia obdobného konania je potrebné, aby občan bezodkladne kontaktoval tiesňovú linku 158 resp. 159, aby bolo možné uvedenú vec riešiť.“

Text: Martin Palkovič