Inšpektori na radnici nedostatky nezistili, so zamestnancami sa nestretli

Úradníci sa sťažovali na porušenie súkromia pri kontrole, ktorú po nástupe nového vedenia vykonala na mestskom úrade bezpečnostná komisia. Prípadom sa zaoberal Inšpektorát práce Trnava. Nedostatky nenašiel.

Podľa informácií, ktoré zverejnila na svojej web stránke radnica, prišli na mestský úrad inšpektorky práce ešte v marci. Bolo to na základe podnetu troch úradníkov, podľa ktorých mohlo dôjsť k neoprávnenému manipulovaniu s ich pracovnými počítačmi.

Malo sa to stať začiatkom marca, keď na úrade prebiehala kontrola bezpečnostnej komisie zriadenej novým primátorom. Zo stanoviska radnice vyplýva, že inšpektorát neprimerané zasahovanie do súkromia vylúčil.

„Výkon inšpekcie práce bol zameraný na dodržiavanie pracovného poriadku zamestnancov a trvanie pracovného  pomeru zamestnancov,“ uviedla Sylvia Ďuríková z Inšpektorátu práce Trnava a dodala: „Pri výkone inšpekcie práce z dokladov predložených zamestnávateľom, neboli zistené nedostatky.“

Podrobnejšie informácie neposkytla s odkazom na viazanosť mlčanlivosťou podľa § 8  zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce.

Zamestnancov, ktorí podnet podali, inšpektorát nekontaktoval. Pre Piešťany TV to povedal vedúci referátu životného prostredia Ján Baranovič.

Jeho slová Sylvia Ďuríková potvrdila: „Stretnutie so zamestnancami neprebehlo z dôvodu ich neprítomnosti v čase výkonu inšpekcie práce.“ Na doplňujúcu otázku, prečo inšpektori nekontaktovali zamestnancov iným spôsobom alebo v inom čase, neodpovedala.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič