Hot Modern: Kúpeľná architektúra v Elektrárni

Modernizmus zmenil nielen tvár naších miest, ale zanechal stopu aj v liečebných kúpeľovoch v odľahlých končínách Slovenska. Idey dobových architektov, v niektorých prípadoch nadsadené a prehnané, v mnohých ohľadoch prekvapia.

Výstava ‚Hot Modern’ výtvarníčky Andrey Kalinovej, architekta Martina Zaička a fotografa Petra Kuzmina je prezentáciou dlhodobého projektu mapujúceho kúpeľnú architektúru 20. storočia na Slovensku. Nadväzuje na projekt Opustená (re)kreácia, ktorý sa od roku 2011 pravidelne koná v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice.

Projekt mapuje a dokumentuje stav existujúcich reliktov architektúry modernizmu, prvorepublikových objektov postavených vo funkcionalistickom štýle a sústreďuje sa najmä na veľké koncepcie urbanizmu a architektúry liečebných domov, hotelov a komplexov neskorého modernizmu navrhnuté v období 60. a 70. rokov 20. storočia. ‚Hot Modern‘ zaznamenáva súčasný stav a životný cyklus týchto veľkolepých architektonických koncepcií v slovenských kúpeľoch a taktiež zabrániť budúcemu znehodnoteniu kúpeľnej architektúry, ktorá sa ešte nachádza v takmer intaktnej podobe.

Vernisáž výstavy ‚Hot Modern‘ sa uskutoční 14.12.2015 v Elektrárni Piešťany, Staničná 51, o 17:00. Jej súčasťou je aj prednáška architekta Martina Zaička. Podujatie pripravili Archimera, o.z., abandoned (re)reation a Centrum architektúry, o.z. Projekt finančne podporilo Ministerstva kultúry SR a Mesto Piešťany.

Text a foto: Tlačová správa organizátorov