História a premeny hotela Slovan a fontány pred hotelom Slovan

Prednáška riaditeľa Vladimíra Krupu o histórii hotela Slovan sa uskutoční vo štvrtok 22. septembra.

V roku 2022 sa v spolupráci so Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany, a.s., Mesta Piešťany a dobrovoľníkov, podarilo realizovať práce prvej etapy obnovy fontány pred hotelom Slovan. V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2022 usporiada občianske združenie Piešťanská rozvojová iniciatíva v spolupráci s partnermi a Balneologickým múzeom Imricha Wintera v Piešťanoch, prednášku riaditeľa Balneologického múzea Piešťany PhDr. Vladimíra Krupu  História a premeny hotela Slovan a fontány pred hotelom Slovan.

Prednáška sa uskutoční vo štvrtok, dňa 22. septembra 2022 od 19:00 h v revitalizovanom parčíku pred hotelom Slovan.

V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční prednáška v Mestskej knižnici Piešťany, Školská ulica 19, 921 01 Piešťany. Výbor Občianskeho združenia Piešťanská rozvojová iniciativa srdečne pozýva na prednášku širokú i odbornú verejnosť.

Zdroj: Piešťanská rozvojová iniciatíva