Geo potulky v okolí Prašníka, Chtelnice aj Dobrej Vody

V sobotu 2. apríla sa prví účastníci Geo potuliek vydali na dobrodružstvo za objavovaním histórie vzniku živej a neživej prírody Malých Karpát. Skupina dobrodruhov vedená skúseným geológom zažila prostredníctvom odborného výkladu a archeologických pomôcok neobyčajnú turistiku na Dobrej Vode. Trnavský kraj zážitkov prináša tri rôzne okruhy Geo potuliek každú sobotu až do 7. mája 2022.

Geo potulky zavedú turistov na miesta, kde sa budú môcť dotknúť 200 miliónov rokov starého morského dna, nájsť voľne rastúce orchidey či stopy po dinosauroch a spoznať proces formovania krajiny Malých Karpát. Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj pripravila na jarné víkendové soboty turistické zážitkové okruhy, ktoré budú sprevádzané s odborným výkladom geológa. Na výber sú tri okruhy – okruh Dobrá Voda, okruh Prašník a okruh Chtelnica.

„Som rád, že ďalšou zážitkovo vzdelávacou aktivitou z dielne Trnavského kraja zážitkov je táto pešia turistika v Malých Karpatoch doplnená o odborný a zaujímavý výklad geológa. Naším cieľom je zviditeľnenie geologicky významných lokalít Geoparku Malé Karpaty v rámci Trnavského kraja, ktorý má čo ponúknuť domácim aj návštevníkom z iných krajov,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

V obci Dobrá Voda odštartovala sezóna Geo potuliek symbolickým poklepaním geologickými kladivkami po kameni. „Prvá Geo potulka dopadla na výbornú. Tento víkend sme si počas turistiky pripomenuli 195. výročie narodenia Dionýza Štúra, slovenského geológa, paleontológa a fytopaleontológa.

Potulka prebehla na miestach, kde vykonával prvé systematické geologické mapovanie na našom území. Návštevníci si užili sobotnú turistiku zážitkovou formou. Mapovali lokalitu Dobrá Voda, a odniesli si z nej zakreslený geologický mapový podklad s horninami, ktoré našli po trase,” povedala produktová manažérka z KOCR Trnavský kraj Petra Hencelová.

Geo potulky na okruhu Dobrá Voda ponúkajú objavenie tektonickej stavby pohoria Malých Karpát, zaujímavú históriu lomárstva a zemetrasení v tomto regióne. Účastníci prehliadky sa vydajú po stopách Jána Hollého cez najstarší lom Kostolná Hôrka, prejdú cez prírodnú rezerváciu Slopy až ku hradu Dobrá Voda. Ku koncu okruhu zavítajú na malý židovský cintorín a miestny cintorín v obci, ktorý je typický jedinečnými pomníkmi, nazývanými “dvojáky”.

Putovanie s geológom na okruhu Prašník začne na rekreačnom stredisku Dúbrava. Tam sa nachádza nálezisko s potenciálom na objavenie zvyškov dinosaurov. Trasa ďalej pokračuje v paleontologickej lokalite Prašník, kde bude na programe hľadanie fosílií ulitníkov.

Sprievodca prevedie účastníkov históriou a geológiou vzniku jaskyne Malá a Veľká Pec s dôkazmi pravekého osídlenia. Jedna zo zastávok je aj na xerotermnom ostrove v Malých Karpatoch s výskytom vzácnych orchideí. Zo skalného hrebeňa Orlie skaly sa otvorí výhľad na Malé Karpaty a pri dobrej
viditeľnosti je možné spozorovať Kamzík a Trnavskú pahorkatinu. Ako bonus pri troche šťastia na turistov čaká pozorovanie divej zvery – muflónov a laní.

Tretiu z Geo potuliek ponúka okruh Chtelnica. Vedie od kaštieľa v Chtelnici k lokalitám so zaujímavou históriou lomárstva a zemetrasení v tomto regióne. Takisto ponúka objavovanie tektonickej stavby pohoria Malých Karpát a prechádzku po miestach plných desiatok druhov amonitov, ulitníkov, lastúrnikov, žraločích zubov či ramenonožcov. Táto zážitková lokalita sa radí k najbohatšiemu amonitovému nálezisku v Západných Karpatoch. Nachádza sa tu až 500 jedincov na meter štvorcový. Na tomto okruhu sa bude prechádzať popri toku, ktorý má zachovaný prirodzený ráz a stále je možné vidieť jeho meandre.

Vstupenku na Geo potulky je potrebné si zakúpiť vopred. Kvôli obmedzenej kapacite podujatia kúpa lístka na mieste nebude možná. Tu nájdete aj viac informácií o Geo potulkách realizovaných v partnerskej spolupráci so združením Geopark Malé Karpaty.

Prehliadky sa začínajú vždy o 10:00 hodine na týchto miestach:
2.4.2022 Dobrá Voda – autobusová zastávka pri kostole Narodenia Panny Márie
9.4.2022 Prašník, Dúbrava – parkovisko rekreačné stredisko Dúbrava, Prašník
16.4.2022 Chtelnica – autobusová zastávka, Námestie 1. mája
23.4.2022 Dobrá Voda – autobusová zastávka pri kostole Narodenia Panny Márie
30.4.2022 Prašník, Dúbrava – parkovisko rekreačné stredisko Dúbrava, Prašník
7.5.2022 Chtelnica – autobusová zastávka, Námestie 1. mája

Zdroj: Tlačová správa KOCR Trnavský kraj