Fanúšikovia hokeja: Je takmer isté, že Piešťany do extraligy nenastúpia

Zlá správa zaznela na mestskom zastupiteľstve, vedenie klubu ŠHK 37 Piešťany ju zatiaľ nepotvrdilo. Svoju nespokojnosť prišlo na rokovanie poslancov vyjadriť asi 50 fanúšikov. Primátor Miloš Tamajka hovorí, že samospráva všetky svoje záväzky dodržala.

Hokej je dobrou reklamou pre mesto

„Podľa posledných informácií priamo z klubu je takmer isté, že seniorský klub do sezóny 2105/16 nenastúpi. Nádej je síce veľmi malá, ale stále žije a aj vy ju máte vo svojich rukách,“ povedal podpredseda fanklubu HFC 04 Piešťany Tomáš Stríženec.

Hokej je podľa jeho slov dobrou reklamou pre mesto. „Za ostatné tri extraligové sezóny navštívilo domáce zápasy viac ako 130-tisíc divákov.“ Dodal, že Havrani prepisovali štatistiky najvyššej súťaže, keď ako nováčikovia skončili na štvrtej priečke, čo sa dovtedy žiadnemu novému klubu v súťaži nepodarilo a o rok túto pozíciu dokonca obhájili.“

Fanúšikovia vinia niektorých poslancov, že svojimi vyjadreniami prispeli k demotivácii ľudí vo vedení ŠHK 37 Piešťany. Poukázali tiež na to, že v iné mestá svoje kluby podporujú. Ako príklad uviedli Poprad a Skalicu.

Poslancov a vedenie mesta vyzvali k spolupráci, ktorú sľubovali pred voľbami. „Nezaujímajú nás vaše žabo-myšie vojny, osobné predvádzanie sa a spory. Chceme manažérov, ktorí aktívne hľadajú alternatívy, zdroje a robia všetko preto aby sa podobné veci ako v piešťanskom hokej neopakovali,“ uzavrel Tomáš Stríženec.

Primátor: Klub dlhuje hráčom aj TAVOS-u

Vedenie klubu by malo o účasti v extralige informovať v najbližších dňoch. Mesto vyhradilo na rekonštrukciu strojovne zimného štadióna koncom mája 120-tisíc eur. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie dodávateľa, samotná realizácia má trvať asi tri týždne. Klub však už odriekol organizovanie tradičného Memoriálu Ivana Hlinku. S hráčmi ani trénermi nemal ešte začiatkom júna uzavreté zmluvy.

Podľa primátora Miloša Tamajku samospráva odsúhlasila opravu strojovne, aby sa Memoriál Ivana Hlinku mohol uskutočniť a piešťanskí hráči  mohli začať trénovať: „Kroky sú naplánované tak, aby sa mohlo korčuľovať v auguste.“

Myslí si, že súčasnú situáciu spôsobili aj iné faktory. „Mal som možnosť stretnúť sa s hokejistami, ktorí mi potvrdili, že niekoľko mesiacov nemajú vyplatené mzdy. Odmietali napríklad začať prípravu.“

Zástupcovia Trnavskej vodárenskej spoločnosti sa ho podľa jeho slov pýtali, či majú štadiónu zastaviť prívod vody, pretože klub nemá od roku 2013 zaplatené faktúry. „Poprosil som ich, aby to nerobili, aby sme sa dohodli na splátkovom kalendári.“

K otázke výraznejšej pomoci hokejovému klubu Miloš Tamajka povedal: „Ak máte na mysli, že by bolo mesto sponzorom ŠHK 37 Piešťany – ja si to neviem predstaviť. Videli ste tu aj zastúpenie iných športových klubov, ktoré kritizovali, že 95 percent z rozpočtu, ktorý je určený pre šport, ide do hokeja.“

Text a foto: Martin Palkovič


Prečítajte si príhovor hokejového fanúšika Rasťa Gavoru mestskému zastupiteľstvu:

Pán primátor, pani prednostka, dámy a páni poslanci, drahí priatelia,

žiadame Vás o o dôstojnosť a úctu pre nezaplatiteľnú reklamnú značku pre mesto Piešťany, ktorá nesie hrdý názov, ŠHK 37 Piešťany.

Žiadame vedenie mesta Piešťany, aby bezodkladne využilo aj najmenšiu možnosť na zachovanie extraligy ľadového hokeja v Piešťanoch a v súčinnosti s vedením klubu ŠHK 37 Piešťany urobilo okamžite všetky potrebné kroky, aby rodinnému striebru Piešťan bol prinavrátený lesk. Iskierka nádeje ešte tlie.

Žiadame o novú éru korektného jednania s vedeniami športových klubov, obzvlášť s hokejovým klubom Šhk 37 Piešťany.

Žiadame, aby poslanci rôznych politických pohľadov sa ujednotili na prohokejovej politike mesta a svoje politické názory, jednania a stanoviská upriamili na jeho blaho, ktoré je v samej podstate blahom občanov Piešťan všetkých vekových kategórií.

Žiadame zastaviť priame, či nepriame útoky na hokej samotný s tým vedomím, že Vaše politické stanoviská demotivujú prácu zanietených ľudí medzi ktorých s určitosťou patrí aj Jaroslav Lušňák so svojimi spolupracovníkmi, urážajú ich dlhoročnú prácu a tým aj nás fanúšikov.

Žiadame o markantnú zmenu prístupu vedenia mesta k výstavbe jedinečného projektu tréningovej haly v Piešťanoch, v ktorom by mali nájsť svoj domov reprezentácie Slovenska do 18 a 20 rokov.

Žiadame Vás, aby ste aj týmto projektom dostáli sľúbeného slova o podpore podnikania, rozvoja turizmu a propagácie Piešťan.

Žiadame o prechod na systém podpory športu zo strany mesta tak, ako je štandartné v iných mestách s prívlastkom hokejovo – extraligové.

Žiadame, aby mesto vytvorilo s klubmi poradie dôležitosti športových klubov podľa vzoru vyspelých krajín a zabránilo tak večnému žabomyšiemu boju a možnosti dokonekonečných výhovoriek a politikárčeniu, že aj ten potrebuje, aj onen.

V neposlednom rade Vás ako občania mesta Piešťany žiadame o zvýšenie politickej kultúry na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a prinavrátenie atmosféry vzájomnej úcty a Vami sľúbenej spolupráce.

Žiadame Vás o čo najskoršie zvrátenie obrovskej hanby, ktorá padla na Piešťany neuskutočnením turnaja Hlinkov memoriál.

Zároveň by sme si dovolili úprimne poďakovať za odvedenú prácu poslancom Babičovej, Cicuttovi, Beňačkovi, Klapicovi a Kristekovi.

Dovolím si z tohto miesta vyjadriť za verím, že všetkých hokejových Havranov, či už sa nachádzame v Piešťanoch, alebo iných kútoch sveta jedno obrovské ďakujeme práci Jaroslava Lušňáka a jeho kolektívu.


 

MP_07-02-15_10693