Elektrárňa pozýva na debatu s vedcom z CERN-u

Fyzik Dušan Bruncko, ktorý sa v sa v ženevských laboratóriách CERN podieľal na najdrahšom experimente všetkých čias, prijal pozvanie Elektrárne Piešťany. Na novom podujatí s názvom Vedecká kaviareň s ním môžete debatovať aj o objave Higgsovho bozónu. Už v utorok 21. marca o 17.30 h. Vstup je voľný.

Viete čo je to fyzika elementárnych častíc? Počuli ste o CERN-e, experimente ATLAS a veľkom hadrónovom urýchľovači? Ak nie, potom je najvyšší čas, aby ste zavítali do našej Vedeckej kaviarne. Prednáškou Vás bude sprevádzať Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc. Z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.

Dušan Bruncko patrí k popredným slovenským vedcom. Podieľal sa na na objavení Higgsovho bozónu, je zodpovedný za hmotnosť všetkých elementárnych častíc.

Je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej univerzity v Prahe v odbore jadrová teoretická a experimentálna fyzika. Po skončení univerzity začal pracovať v Ústave experimentálne fyziky SAV Košice, kde pôsobí až do dnes.

V rokoch 1980-1987 bol na dlhodobom pobyte v Spojenom ústave jadrových výskumov SUJV Dubna, Rusko, kde pracoval v skupine prof. I.M. Gramintského na dvojmetrovej bublinovej vodíkovej komore ĽUDMILA s vnútorným terčíkom naplneným ťažkou vodou.

Jeho prácou bolo analyzovanie zrážok deuterón – deuterón, deuterón – antideuterón pri 12.6 GeV a neutrón neutrónové a neutrón- antineutrónové zrážky pri 6.1 GeV.

Od roku 1987 pracoval v experimente H1 v DESY Hamburg pri analýze elektrón-protónových a pozitrón-protónových zrážkach.

Od roku 1992 pracuje v experimente ATLAS v CERN, Ženeva, Švajčiarsko a je tiež koordinátorom experimentu ATLAS na Slovensku.

Zdroj: Elektrárňa Piešťany Ilustr. foto: CERN (Článok bol prvýkrát publikovaný 14. marca 2017)