Elektrárňa Piešťany na poštových známkach

Po piešťanskej pošte sa na známky dostane ďalšia tunajšia pamiatka. Bude ňou Elektrárňa Piešťany.

Poštová známka z emisného radu Technické pamiatky s vyobrazením historickej elektrárne v Piešťanoch bude vydaná 18. mája 2018. Autormi výtvarného návrhu sú M. Komáček a F. Horniak.

Budova elektrárne je na známke zobrazená zo zadnej strany aj s dostavbou, ktorá bola súčasťou rekonštrukcie dokončenej v roku 2014 podľa návrhu architektov Michala Ganobjaka a Vladimíra Haina. Stavba získala viacero slovenských aj medzinárodných ocenení a vďaka poštovej známke sa môže dostať do celého sveta.

Budova Elektrárne Piešťany patrí Západoslovenskej energetike, a.s. (ZSE), ktorá sa v roku 2009 rozhodla revitalizovať túto pamiatku pre širšie spoločenské využitie s cieľom podporiť predovšetkým rozvoj vedecko-technického poznávania detí a mládeže. Dnes sa v budove konajú rôzne vedecké a vzdelávacie podujatia, ale aj výstavy a koncerty.

Zdroj: Elektrárňa Piešťany