Druhé kolo prihlášok na stredné školy je otvorené do piatka

Gymnázium Pierra de Coubertina má posledné dve voľné miesta, ale prihlásiť sa je možné aj na ďalšie piešťanské stredné školy. Záujemcovia na to majú v druhom kole čas do 19. júla. Všetky potrebné informácie sú zverejnené na web stránke Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Druhé kolo prijímacieho konania do prvých ročníkov otvorí spolu 32 stredných škôl patriacich pod Trnavskú župu. Záujemcovia o štúdium, ktorí neuspeli v prvom kole, majú možnosť poslať prihlášku do tohto piatka, 19. júna 2020.

„V druhom kole prijímačiek ponúka 32 našich škôl zaujímavé študijne a učebné odbory. Zvýrazniť by som chcel možnosť štúdia v dynamicky rozvíjajúcom sa systéme duálneho vzdelávania trnavskej župy. Ten umožňuje získavať prax už v priebehu štúdia a následný plynulý prechod do zamestnania. Nový motivačný balík výhod duálneho vzdelávania, ktorý dnes obsahuje štipendiá a bezplatné cestovanie či ubytovanie, plánujeme rozširovať,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

V stredných školách sa bude uzatvárať školský rok

Trnavská župa pristúpi k otvoreniu stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti iba v dňoch pondelok a utorok (29.- 30. júna 2020), a to iba na štyri hodiny. Stane sa tak výhradne pre účely ukončenia prebiehajúceho školského roka 2019/2020. Z tohto dôvodu nebudú fungovať školské jedálne ani internáty.

„K situácii sme sa snažili pristúpiť racionálne. Ministerstvo školstva akceptovalo naše pripomienky a zapracovalo ich do usmernenia upravujúceho otváranie stredných škôl v rámci uvoľňovania preventívnych opatrení. Riaditeľom stredných škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti odporúčame otvoriť školy len za účelom jednoduchšieho uzatvorenia školského roka. Náš postup pramení z faktu, že v niektorých školách sme už spustili údržbu a prípravu na budúci školský rok. Navyše, v internátoch, ktoré slúžili ako karanténne centrá, aktuálne prebieha veľké upratovanie. Zároveň, otvárať školské jedálne a internáty na tak krátky čas by bolo nehospodárne,“ vysvetlil Jozef Viskupič.

Zdroj: Tlačová správa TTSK