Domu umenia Slovenskej filharmónie Piešťany pripravil ďalší festivalový ročník

Na tlačovej konferencii Slovenskej filharmónie v Bratislave dňa 23.4.2024, počas prezentovania verejného odpočtu činnosti a hospodárenia Slovenskej filharmónie za rok 2023, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Mgr. art. Marián Turner a riaditeľka Domu umenia Slovenskej filharmónie v Piešťanoch PhDr. Edita Bjeloševičová predstavili verejnosti program koncertov a sprievodných podujatí 69. ročníka medzinárodného hudobného festivalu Music festival Piešťany.

Music festival Piešťany je tematicky venovaný Roku českej hudby, pričom nad jeho konaním prevzal záštitu veľvyslanec Českej republiky na Slovensku pán Rudolf Jindrák. Piešťanský hudobný festival bude prebiehať v dňoch 29. mája až 10. júla 2024 väčšinou podujatí v Dome umenia SF. Dramaturgia 69. ročníka prestížneho medzinárodného hudobného festivalu, ktorý patrí k historicky najstarším a najvýznamnejším na Slovensku, je zárukou kvalitného umeleckého zážitku pre domácich a zahraničných návštevníkov tohto významného kultúrnospoločenského podujatia. Aj počas aktuálneho ročníka sa môžu návštevníci festivalu tešiť na bohatý program, v ktorom sa predstavia vynikajúci umelci a umelecké telesá európskeho a svetového ohlasu – Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Slovenský komorný orchester, Corni di Bratislava, Trnavský komorný orchester, Sperger duo, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, Česko-slovenský komorný súbor a ďalšie.

Koncertní umelci vystúpia počas klavírnych predstavení, napr. v programe exkluzívneho dvoj-koncertu najväčších klavírnych nástrojov, ktoré festivalu zapožičali spoločnosti Yamaha a MyPiano. Piešťanský hudobný festival ponúkne recitál klavírneho virtuóza prof. Mariana Lapšanského. Festivalová dramaturgia, v spolupráci s Metropolitnou operou New York, pripravila milovníkom
operného umenia legendárny záznam predstavenia Dvořákovej Rusalky pod režijným vedením Otta Schenka. Na 69. ročníku mfP sa predstaví Felix Slováček ml. so sláčikovým kvintetom a v rámci sprievodných podujatí zavíta do Piešťan pražské divadlo Ypsilon s činoherno-operným predstavením Rusalka nielen podľa Dvořáka. Súčasťou festivalového programu budú aj 3 umelecké výstavy spojené so slávnostným odovzdávaním cien laureátom Fondu výtvarných umení.

Dom umenia srdečne pozýva na festivalovú hostinu hudby, slova a výtvarného umenia.

Zdroj: Tlačová správa – Organizačný výbor festivalu