Dom umenia otvára výstavu venovanú založeniu Československa

Vznik 1. Československej republiky je jedným z najvýznamnejších dátumov v našich dejinách 20. storočia. Tradície, skúsenosť, koncept humanity, otvorenosť a demokratické hodnoty štátu, sú  príležitosťou na dôstojné pripomenutie si tejto dejinnej etapy. Vernisáž výstavy s názvom Prví/Prvá republika otvoria v Dome umenia 2. mája o 17.30 h. Výstav potrvá do 27. mája.

Európsky, predovšetkým francúzsky kultúrny vývoj poskytoval jedinečné inšpiračné zdroje, a tak  umenie  a kultúra  1. Československej republiky získala  za dvadsaťročné obdobie svojej existencie obrovskú sebaistotu a nebývalú akceleráciu všetkých oblastí. Inšpiračné zdroje obdobia 1. republiky sú bezhraničné, od témy T. G. Masaryka, M. R. Štefánika, cez národné farby, filmové hviezdy, literatúru, hudbu, dobovú módnu eleganciu.

K stému výročiu založenia 1. Československej republiky pripravili Galerie La Femme Praha, Združenie grafikov Slovenska a ďalší partneri v Čechách a na Slovensku cyklus  výstav na tému První / Prvá republika- Všetky krásy světa. Na domovskej adrese Galérie La Femme v Bílkovej ulici v Prahe sa už na prelome rokov 2017/2018 konala prvá z výstav. Pokračovať bude na ďalších miestach v Českej republike  a na na Slovensku. Výstava První/Prvá  republika je pripravovaná aj  v spolupráci so Sdružením českých umělců a grafiků HOLLAR, ktorý v roku 2017 oslávil 100. výročie svojej existencie.

Medzi vystavujúcimi umelcami sú:

B.Jirků, J.Slíva, J.Anderle, V.Brunton, R.Pauch, F.Hodonský, A.Lipinová, M. Chabera, B.Eliáš, M.Jiránek, V.Ban-Jiránková, J.Samek, P. Holeka, T. Hřivnáč, Z. Tománek, M. Pošvic, J. Blecha,  B.Olmrová, D,Vávra, D.Perrier, M.Mádrová, Tylek, J.Velčovský, M.Komáček, I.Piačka, P.Augustovič, M.Augustín, G.Kosmály,  M.Zimková, V.Bojňanský,  J.Ťapák, J.Čutek, V.Juneková-Melčáková,  I. Kováčik, A.Chotváč, D.Prihel, M.Haščič, E.Harmadyová, J.Uhel,  a další.

Záštitu nad projektom prevzala mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku pani  J.E. Livia Klausová.

Organizátori projektu:

Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany

Združenie grafikov a Asociácia slovenského umenia:

M. Komáček, Z. Petrášová

Galerie La Femme Praha, Kultúrní centrum Horní Počernice,  Galerie U foťáka Jistebník, Galerie Alternativa Zlín: Mirek Lipina, Jan Lipina, Alena Lipinová

Zdroj: Tlačová správa/Dom umenia Piešťany