Dom umenia je národnou kultúrnou pamiatku, chystajú komentované prehliadky

Stavba architekta Ferdinanda Milučkého zostane vďaka pamiatkovej ochrane zachovaná aj pre ďalšie generácie. Verejnosť bude mať počas blížiaceho sa leta viacero možností, nazrieť dovnútra. Budú sa tam konať komentované prehliadky.

„Dôležitý čin pre slovenskú architektúru. Dom umenia v Piešťanoch bol oficiálne zapísaný do zoznamu chránených pamiatok – ako unikátne zachované dielo neskorej moderny na Slovensku. Stalo sa tak po 3 rokoch, odkedy sme podali podnet spoločne s viacerými osobnosťami architektúry,“ oznámili členovia občianskeho združenia Čierne diery v nedeľu 29. mája prostredníctvom sociálnej siete.

Zápis na zoznam národných kultúrnych pamiatok znamená pred Dom umenia rovnakú ochranu ako majú napríklad Mohyla M. R. Štefánika, veľkomoravský dvorec Ducové alebo Rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici.

Čierne diery ďalej informovali, že pamiatkari pri obhliadke skonštatovali, že pôvodný dizajn Domu umenia z rokov 1974 až 1980 je už na Slovensku ojedinelým úkazom.

„Dovoľte mi veľmi úprimne sa poďakovať združeniam Čierne diery a DOCOMOMO Slovensko, ktoré ma oslovili so svojím zámerom požiadať o zápis Domu umenia v Piešťanoch do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Veľmi som sa potešila a s obrovskou radosťou som tento návrh podporila,“ povedala riaditeľka Domu umenia Edita Bjeloševičová a dodala: „Vďaka patrí najmä Lívii Gažovej, ktorá je hlavnou iniciátorkou projektu a veľmi sa snaží priblížiť hodnoty architektúry 20. storočia širokej verejnosti a dostať tieto skvosty architektúry do spoločenského povedomia. V budúcnosti budeme ďalej spolupracovať pri popularizácii tvorby Ing. arch. Ferdinanda Milučkého.“

Už na najbližšiu sobotu (4. júna) je naplánovaná prvá komentovaná prehliadka v tomto roku. Začiatok je o 15.00 h a účastníci sa stretnú pred schodiskom Domu umenia. Priestormi, ktoré inak nie sú verejnosti voľne prístupné, budú účastníkov sprevádzať architektky Lívia Gažová a Eva Rohoňová.

Ďalšie prehliadky sú naplánované na 18. júna, 27. augusta, 17. septembra a 15. októbra. Podrobnosti nájdete vo facebookovej udalosti.

Text a foto: Martin Palkovič

Zdroj: Čierne diery