Dom umenia bude národnou kultúrnou pamiatkou

Dielo architekta Ferdinanda Milučkého zostane v súčasnej podobe zachované aj pre ďalšie generácie. Pamiatková komisia totiž súhlasila s tým, aby bol piešťanský Dom umenia vyhlásený za pamiatku.

Dom umenia bude onedlho chránený podobne ako napríklad Mohyla M. R. Štefánika, veľkomoravský dvorec Ducové alebo Rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici. Viac než rok od podania podnetu na jeho vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku s tým odborná komisia súhlasila.

„Je to prvý, ale rozhodujúci krok. Ďalší proces si ešte vyžiada čas, ale stačí si počkať na spečatenie. Podnet sme totiž podali so súhlasom riaditeľky Domu umenia,“ oznámilo občianske združenie Čierne diery, ktoré pamiatkovú ochranu budovy navrhnutej Ferdinandom Milučkým iniciovalo spolu s viacerými osobnosťami slovenskej architektúry.

„V Piešťanoch sa o Dom umenia starajú, ako by už pamiatkou bol. Zabezpečujú mu kvalitný kultúrny program, ktorý je často vypredaný. A hoci údržba takejto stavby je náročná, nový štatút pamiatky zrejme pomôže získať nové prostriedky a metodiku,“ uvádzajú ďalej Čierne diery.

Historici architektúry hovoria o Dome umenia ako o ukážke povojnového modernizmu. Podľa odborníkov ide o „kompozične, tvarovo, materiálovo či farebne harmonicky vyvážené dielo, ktoré v sebe spája prvky povojnového moderného hnutia, či brutalizmu, ale aj regionálne inšpirácie a vzory z ľudového umenia.“

✦ DOM UMENIA BUDE NÁRODNOU KULTÚRNOU PAMIATKOUSme hrdí, že vám môžeme oznámiť novinku. Pamiatková komisia schválila náš…

Uverejnil používateľ Čierne diery Sobota 17. októbra 2020

Text a foto: Martin Palkovič