Dočká sa Kolonádový most opravy? Mesto na ňu chce eurofondy

V prípade súhlasu poslancov radnica zareaguje na výzvu ministerstva kultúry a pokúsi sa získať finančné prostriedky z fondov Európskej únie vo výške 1,8 mil. eur. Ak bude projekt úspešný, na Kolonádovom moste vznikne pitný pavilón, informačné centrum aj galéria.

Stavba, ktorá patrí k vrcholom funkcionalistickej architektúry na Slovensku, potrebuje kompletnú obnovu. „Na mostnej konštrukcii sú viaceré poruchy, ktoré rôznym spôsobom (z hľadiska závažnosti) ovplyvňujú bezpečnosť, spoľahlivosť a aj jeho vizuálna stránku,“ píše sa v dôvodovej správe, ktorú v pondelok 30. októbra prerokuje mestská rada.

Projekt rieši nápravu týchto nedostatkov aj vytvorenie nového informačného centra a galerijných priestorov. Tie by mali nahradiť terajšie predajne a suvenírov a oblečenia. Za sochou Barlolámača má vzniknúť pitný pavilón, ktorý bol aj v pôvodnom návrhu architekta Emila Belluša.

„Predmetom projektu je tiež rekonštrukcia priestorov predajní, likvidácia súčasného disproporčného stavu priestoru, obnova obvodového plášťa, výmena strešnej krytiny, výmena a výplň otvorových konštrukcií, nové technické a konštrukčné zabezpečenie miestností a interiérové vybavenie,“ pokračuje dôvodová správa.

Celkové náklady presahujú 1,8 mil. eur. Samospráva by sa na nich mala podieľať sumou 91-tisíc eur.

Ak ministerstvo kultúry projekt schváli, realizovať ho budú počas nasledujúceho roka a to v troch etapách. Najprv prebehne rekonštrukcia mostnej časti vrátane vstupných plôch, potom oprava nadstavby a nakoniec obnova interiéru.

Kolonádový most je v zozname národných kultúrnych pamiatok, na ochranu ktorých je výzva rezortu kultúry zameraná.

V minulých rokoch sa Piešťany pokúšali získať peniaze na opravu Kolonádového mosta aj z výzvy ministerstva pôdohospodárstva. Nájomníci obchodných priestorov boli pripravení na rýchle vysťahovanie, projekt však nebol úspešný a radnica pomoc z fondov Európskej únie nedostala.

Text a foto: Martin Palkovič