Dobrá správa pre cyklistov: Radnica získala eurofondy na výstavbu chodníkov

Už o rok by sa mohli Piešťanci voziť po nových cyklotrasách v celkovej dĺžke 2,3 km. Prvá má viesť okolo Krajinskej cesty a druhá prepojí Dopravnú so širším centrom mesta.

O vyhodnotení prvej séria žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z fondov Európskej únie dnes informoval rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Finančné prostriedky vo výške 12,7 mil. eur rozdelí štát medzi 28 projektov. Piešťany získajú 577-tisíc eur. Výstavbu cyklochodníkov musí samospráva spolufinancovať sumou 30-tisíc eur.

Podľa vedúcej oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta Aleny Horešovej sú v schválenom projekte mesta Piešťany dve cyklotrasy. Prvá má dĺžku 1 614 metrov. Z veľkej časti povedie po Ulici Andreja Hlinku a spojí Dopravnú a Sasinkovu ulicu.

Druhá cyklotrasa s dĺžkou 692 metrov bude kopírovať Krajinskú cestu od križovatky s Bratislavskou po bývalý hotel Atóm.

„Zahájenie projektu závisí od ukončeného verejného obstarávania a  projekt  by mal končiť v júni 2018. To je predpoklad, skutočnosť môže byť iná,“ dodala Alena Horešová.

Ministerstvo informovalo, že podpis zmlúv na získanie nenávratných finančných príspevkov z prvého kola je naplánovaný na september. Viaceré samosprávy už spustili verejné obstarávania. V prvej polovici budúceho roka by pritom mohla byť zrealizovaná už väčšina schválených projektov.

„Výzva s alokáciou 81,8 mil. eur je zameraná na obnovu a rekonštrukciu už existujúcich a budovanie nových cyklistických komunikácií. Do prvého hodnotiaceho kola výzvy, ktoré bolo uzavreté v marci, bolo doručených 35 projektov v celkovom objeme 15,7 mil. eur. Ministerstvo pôdohospodárstva schválilo 28 projektov v celkovom objeme 12,7 mil. eur zo zdrojov EÚ. Celková dĺžka nových cyklotrás bude 86,9 km,“ uviedol v tlačovej správe rezortu Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja.

Do druhého hodnotiaceho kola výzvy, uzavretého 21. augusta 2017, bolo doručených 21 projektov v celkovom objeme 8,6 mil. eur a ministerstvo v súčasnosti vykonáva ich administratívnu kontrolu. Vyhodnotené budú v priebehu septembra.

Text: Martin Palkovič Foto/Credit: unsplash.com/Andrew Gook