Do škôlky na Považskej ulici sa deti vrátia najskôr o rok

Mesto ešte nevyhlásilo verejné obstarávanie na nového dodávateľa, stavebné práce preto nezačnú skôr než v lete.

Rekonštrukcia Materskej školy (MŠ) na Považskej ulici mohla v týchto dňoch finišovať. Víťazovi verejného obstarávania, firme Euro-Building, odovzdala radnica stavenisko uprostred letných prázdnin, ale ani po troch týždňoch stavebné práce nezačali. Obe strany sa potom dohodli na ukončení zmluvy.

Malo nasledovať ďalšie verejné obstarávanie. Primátor Peter Jančovič včera informoval, že nadriadený orgán ešte kontroluje podklady. Výsledky kontroly majú byť známe v najbližších dňoch, až potom môže samospráva hľadať nového dodávateľa.

Povedal to aj rodičom a pedagógom na rodičovskom združení, ktoré sa konalo v stredu. Proces verejného obstarávania trvá podľa jeho slov približne tri mesiace, potom môžu nasledovať ďalšie kontroly. Stavebné práce preto reálne začnú až v lete a deti sa budú môcť do škôlky vrátiť najskôr v polovici budúceho školského roka.

V septembri časť škôlkárov odíde do prvého ročníka základnej školy, ale nové deti MŠ Považská nemôže prijať. Na tento rok totiž dostala výnimku od hygieny, aby jej žiaci mohli navštevovať škôlku na Valovej ulici. Spolu tam na začiatku školského roka nastúpilo 110 detí.

Projekt rekonštrukcie škôlky na Považskej ulici je zameraný na zníženie energetickej náročnosti a počíta s komplexným zateplením vrátane základov, fasády i strechy, výmenou zastaralých rozvodov, svietidiel, vyregulovaním systému vykurovania, dobudovaním vzduchotechniky a vytvorením nových odkvapových chodníkov. Predpokladané náklady boli vyčíslené na 662-tísíc eur.

Text a foto: Martin Palkovič