Dlh mesta Piešťany v prepočte na obyvateľa je 152 eur

Samospráva svoj dlh medziročne zvýšila. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Finančné zdravie Piešťan je podľa neho dobré.

Kým ešte v roku 2016 bol dlh mesta v prepočte na jedného Piešťanca 105 eur, vlani to už bolo 152 eur. Napriek tomu hodnotí INEKO finančné zdravie mesta Piešťany ako dobré, na základe sledovaných ukazovateľov získalo za minulý rok 4,9 zo 6 možných bodov.

Ide hodnotenie hospodárenia predchádzajúceho vedenia mesta, keďže noví poslanci a primátor začali Piešťany spravovať až v decembri 2018.

INEKO upozorňuje, že v uplynulom roku ministerstvo financií rozšírilo okruh záväzkov, ktoré sa započítavajú do dlhu miest a obcí: „Po novom pribudli niektoré položky, ktoré dosiaľ neboli brané do úvahy – ide napr. o položky: ostatné nebankové pôžičky, návratné finančné výpomoci prijaté od subjektov verejnej správy a najmä o časť úverov od ŠFRB – vo výške splátok úveru, ktorých úhrada nie je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.“

V rebríčku finančného zdravia samospráv patrí nášmu mestu 90. priečka zo 140 hodnotených miest a obcí. Z okolitých miest sú na tom lepšie Nové Mesto nad Váhom (3. miesto) Hlohovec (14. miesto), Trnava (17. miesto). Rebríček vedie Svätý Jur a poslednú priečku obsadila Myjava.