Detských lekárov nemá kto nahradiť, mladých je málo

Piešťanskí detskí lekári majú vek na odchod do dôchodku, nahradiť ich nemá kto. O povolanie detského lekára študenti medicíny nemajú záujem. Odrádza ich nízky plat a zaťažujúca byrokracia.

Rodičia riešia, komu zveria svoje deti do zdravotnej starostlivosti, ak súčasní lekári odídu do dôchodku. Väčšina piešťanských pediatrov má totiž buď zákonný nárok na odchod do dôchodku, alebo je tesne pred ním. Zatiaľ ich nemá kto nahradiť.

Trnavský samosprávny kraj (TTSK), pod ktorý zdravotné ambulancie patria, o akútnom nedostatku mladých lekárov vie a hľadá riešenie.

„Na zvýšenie motivácie rezidentov vyvíjame aktivitu v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a zdravotnými poisťovňami,“ uviedol hovorca TTSK Patrik Velšic.

V trnavskom kraji v súčasnosti pôsobí 115 detských obvodných lekárov, z nich dvaja majú do 40 rokov. Ďalších 38 lekárov má vek od 60 do 65 rokov. Aktívni sú aj starší, nad 70 rokov ošetruje deti 18 lekárov. V okrese Piešťany pracuje 15 detských lekárov. Na jedného detského lekára v Piešťanoch pripadajú stovky detí.

Čo odrádza mladých lekárov od pediatrickej praxe?

Nezáujem o špecializáciu obvodného pediatra potvrdila aj piešťanská detská lekárka Katarína Rohoňová: „Mladých so špecializáciou je málo a aj tí, čo sú, idú radšej na oddelenia, kde zarobia viac. Nemajú záujem o takúto prácu. Je finančne nezaujímavá a organizačne náročná. Nechce sa im do toho.“

Obvodný lekár má celú ťarchu chodu ambulancie na vlastných pleciach. Od zabezpečenia zdravotnej sestry cez účtovnícke záležitosti až po nákup zdravotných potrieb.

Kým v minulosti museli na príkaz štátu slúžiť ako obvodní lekári, dnes je situácia odlišná. Stále je však pre lekárov finančne výhodnejšie zamestnať sa na oddeleniach, ako ísť na obvod.

V deväťdesiatych rokoch ambulancie prešli na formu spoločností s ručením obmedzeným a práca obvodného lekára sa postupne stala pre mnoho nevýhod nezaujímavou.

„Neviem si predstaviť tú kritickú situáciu, ktorá nastane, ak naša generácia odíde. A to je otázka troch rokov. Nasledovníci nie sú,“ dodala pediatrička s tridsaťpäťročnou praxou.

Ako lekár pôjde na misie

Piešťanec Pavol Blaškovič študuje medicínu v Bratislave. Hoci podľa neho je pediatria jednou z najkrajších špecializácií, neuvažuje o nej. Deväť rokov sa venuje misionárskej činnosti a po absolvovaní štúdia plánuje pôsobiť na misiách ako odborný lekár.

„Na Slovensku to vnímam tak, že lekár musí byť silná osobnosť a musí mať odvahu ísť niekedy aj proti systému a ignorovať tlaky, ktoré sú naňho vyvíjané. Lekár dnes stráca svoje postavenie, ktoré mu umožňuje vnímať prácu ako poslanie,“ povedal.

Sektor zdravotníctva dlhodobo bojuje s nedostatkom kvalifikovaného personálu, najmä lekárov a zdravotných sestier. Na zhoršujúci sa stav neustále upozorňuje Slovenská lekárska komora
(SLK) aj Asociácia súkromných lekárov Slovenska.

Podľa SLK v najbližších rokoch bude treba doplniť 663 všeobecných lekárov pre deti a dorast. Ministerstvo zdravotníctva v tlačovej správe z apríla minulého roku uvádza, že rezidentský program ukončilo 81 absolventov z oblasti všeobecného lekárstva a pediatrie.

Text: Rasťo Piovarči Foto: Martin Palkovič