Deti zo Spojenej školy navštívili Európsky parlament v Štrasburgu

V dňoch 11. až 14. júna žiaci z Centra voľného času pri Spojenej škole v Piešťanoch spolu s rodičmi a pedagógmi absolvovali návštevu Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Celý pobyt bol realizovaný na pozvanie Jany Žitňanskej, poslankyne Európskeho parlamentu.

„Počas krátkeho pobytu sme navštívili hrad Chateau du Haut-Koenigsbourg, mini ZOO s voľne žijúcimi opicami na Montagne des Signes. No hlavným cieľom bola návšteva Európskeho parlamentu. Celkovú atmosféru doplnila prehliadka kultúrnych pamiatok a plavba loďou po romantických zákutiach mesta. I keď naša návšteva trvala iba pár dní, vo všetkých účastníkoch zanechala prekrásne spomienky,“ zhodnotila Ingrid Galková z Centra voľného času pri Spojenej škole v Piešťanoch.

Text a foto: IG