Demolácia školy je pozastavená, čakajú na plynárov

Po vyprataní budovy malo nasledovať jej strojové búranie. Ťažké mechanizmy sa však zatiaľ do chátrajúcej školy „nezahryzli“.

Likvidácia budovy 8. základnej školy sa začala v druhej polovici februára. Podľa pôvodných plánov mala trvať dva mesiace, ale v zmluve uzatvorenej s dodávateľom búracích prác je uvedený termín dokončenia 90 dní od prevzatia staveniska.

Firma PEMAX PLUS z Banskej Bystrice, ktorej radnica zaplatí 89 400 eur, už nechala školu vypratať. Strojovú likvidáciu však zabrzdila plynová prípojka.

„Búranie opustenej budovy bývalej základnej školy na sídlisku Adam Trajan sa na určitý čas pozastavilo. Dôvodom je aktívna prípojka plynu v objekte, ktorú musia odstrániť pracovníci SPP. Po vybavení všetkých náležitostí sa práce na búraní obnovia. Veríme, že realizácia sa ukončí podľa plánovaného harmonogramu do konca mesiaca máj,“ oznámilo prostredníctvom Facebooku mesto Piešťany. Na dôvody, prečo búracie práce nepokračujú, sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva pýtali aj poslanci.

Zvýšená prašnosť a hluk súvisiaci so strojovou likvidáciou stavby preto obyvateľov sídliska ešte len čaká. „Samozrejme, že to bude nepríjemné, ale stojí to za to,“ uviedol 14. februára počas odovzdávania staveniska primátor Piešťan Peter Jančovič.

Na likvidáciu bývalej základnej školy a následnú rekultiváciu tohto priestoru je v mestskom rozpočte na rok 2022 vyhradených 170-tisíc eur. „Po búracích práca bude nasledovať revitalizácia. Vznikne zelený verejný priestor, ktorý zostane v majetku mesta,“ prisľúbil primátor.

Text a foto: Martin Palkovič