Daňový úrad otvoril novú klientskú zónu

Služby pre verejnosť na jednom mieste. To je hlavnou prednosťou novootvorenej klientskej zóny na pobočke Daňového úradu Trnava v Piešťanoch.

Klienti, ktorí doteraz prichádzali na pobočku daňového úradu Trnava v Piešťanoch boli vybavovaní v rôznych kanceláriách na dvoch poschodiach budovy na Záborského 40. Novovybudovaná klientska zóna na prízemí budovy daňového úradu poskytuje komfort nielen klientom, ktorých piešťanskí daňoví úradníci práve vybavujú, ale aj klientom, ktorí na vybavenie čakajú, vypĺňajú potrebné tlačivá alebo si pripravujú písomnosti na odovzdanie.

Vedenie daňového úradu verí, že toto nové a priestranné prostredie spolu s kvalitnými službami plne uspokojí potreby a očakávania verejnosti.

Novinkou v Piešťanoch je poskytovanie služieb z oblasti registra priamo v klientskej zóne. Verejnosť tak na jednom mieste získa informácie k registrácii daňových subjektov, operatívne si v registri zaktualizuje údaje, vybaví záležitosti súvisiace s daňovými kódmi pokladníc a ERP, či autorizuje služby elektronickej komunikácie.

Samozrejmosťou je vydávanie, preberanie a formálnu kontrolu všetkých typov daňových dokumentov podávaných daňovníkmi v listinnej forme.

Štandardne sú v klientskej zóne dvaja pracovníci, jeden registrátor a jeden správca. V prípade potreby (napríklad počas marca a odovzdávania daňových priznaní) budeme ich počet zvyšovať.

Klientska zóna je otvorená počas úradných hodín:
pondelok – 8,00 hod až 16,00 hod.
streda – 8,00 hod až 17,00 hod.
piatok – 8,00 až 14,00 hod.

Počas nestránkových dní, t.j. utorok a štvrtok bude na preberanie podaní otvorená podateľňa, ktorá je rovnako súčasťou novej klientskej zóny.

Text a foto: Tlačová správa Finančnej správy SR