Ďalšou piešťanskou známkou môže byť Kolonádový most

Slovenská pošta vydala už druhú známku s piešťanským motívom v priebehu roka a pol. Po budove pošty od architekta Emila Belluša bude zásielky zdobiť Elektrárňa Piešťany.

Na novej známke s nominálnou hodnotou 0,50 eura je vyobrazený pohľad na priečelie zrekonštruovanej historickej elektrárne na Staničnej ulici, ktorá je dnes vzdelávacím a kultúrnym centrom fungujúcim s podporou Západoslovenskej energetiky (ZSE).

Známka vyšla v emisnom rade Technické pamiatky. Jej slávnostná inaugurácia sa uskutočnila v piatok 18. mája v budove, ktorá je na nej zobrazená.

„Nestáva sa často, že v takom krátkom čase sa na známky dostanú motívy z jedného mesta,“ hovorí Milan Vančo, predseda Spolku filatelistov 52-01. Dodáva, že pred Elektrárňou a poštou boli na známkach výhradne stavby z Kúpeľného ostrova.

Tunajší filatelisti navrhovali, aby v emisnom rade Europa vyšla tento rok známka s Kolonádovým mostom. Bol však vybraný bratislavský Most SNP.

„Budeme určite pracovať na tom, aby sa najbližšie na známky dostala táto funkcionalistická stavba,“ uzatvára Milan Vančo.

O poštovú známku s vyobrazením Elektrárne bol obrovský záujem. Slovenská pošta pri príležitosti jej inaugurácie vydala aj obálku prvého dňa, k dispozícii bola aj príležitostná pečiatka, špeciálne pohľadnice s historickou fotkou a pamätný list.

Budova Elektrárne Piešťany patrí Západoslovenskej energetike, a.s. (ZSE), ktorá sa v roku 2009 rozhodla revitalizovať túto pamiatku pre širšie spoločenské využitie s cieľom podporiť predovšetkým rozvoj vedecko-technického poznávania detí a mládeže.

Text a foto: Martin Palkovič