Cyklochodník pri Bratislavskej ceste je v nedohľadne

Pre opravu plynovodu vyrúbali vyše dvadsať stromov, aktuálne je chodník rozkopaný. Nový asfalt má na ňom byť koncom prázdnin.

V súvislosti s úpravou tohto chodníka tak, aby sa tam zmestil aj pás pre cyklistov, interpeloval v máji mestský úrad poslanec Andrej Klapica. Prednostka Dáša Reháková mu odpovedala: „Vzhľadom k tomu, že je v danom úseku chodníka navrhovaná pešia a cyklistická trasa, bude z našej strany dohliadnuté, aby spätná úprava chodníka bola zrealizovaná v plnom rozsahu.“

Ide o úsek Bratislavskej cesty medzi Vrbovskou a Staničnou ulicou. Podľa hovorkyne radnice Evy Bereczovej je v tohtoročnom mestskom rozpočte zahrnuté aj vytvorenie projektovej dokumentácie na cyklistický chodník pri Bratislavskej ceste.

„Akcia je krytá z predaja majetku, zatiaľ práce na projektovej dokumentácii neboli začaté. Realizácia cyklistickej trasy v tomto úseku je možná až po spracovaní projektovej dokumentácie,“ uviedla hovorkyňa.

Piešťanci sa preto zatiaľ budú musieť uspokojiť s chodníkom pre chodcov. Rozkopávka je povolená do 30. augusta. Spoločnosť SPP – distribúcia, ktorá o ňu požiadala, aktuálne realizuje pripojenia domov a má povinnosť uviesť chodník do pôvodného stavu.

Text a foto: Martin Palkovič