Čo vieme zlepšiť v Piešťanoch? Kraj pomôže s financovaním malých projektov

Obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) opäť dostanú možnosť rozhodnúť, ako župa minie časť svojich finančných prostriedkov. Informačné stretnutia k participatívnemu rozpočtu sa uskutočnia v Piešťanoch aj vo Vrbovom.

Trnavský župa aj tento rok pošle do siedmich okresov spolu 250-tisíc eur. Piešťanský región mal vďaka tomu minulý rok šancu získať 28-tisíc eur. Z participatívneho rozpočtu TTSK vznikla napríklad multisenzorická miestnosť pre deti v Materskom centre Úsmev a dve trate orientačného behu v mestskom parku.

Cieľom participatívneho rozpočtu je zapojenie obyvateľov do nízkonákladových intervencií, rozvíjanie susedských vzťahov a revitalizácia verejných priestorov.

Maximálna výška dotácie pre jeden projekt zo strany župy bude 5-tisíc eur, ale projekty môžu byť financované aj z iných zdrojov.

Stretnutia, na ktorých budú zástupcovia TTSK informovať o tom, ako majú byť projekty vypracované, sa pre piešťanský okres uskutočnia 15. januára v Gymnáziu J. B. Magina Vrbové a 16. januára v Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany. V oboch prípadoch je začiatok o 17.00 h.

Medzi oprávnených predkladateľov projektov patria fyzické osoby a skupiny fyzických osôb s trvalým, alebo prechodným pobytom v obci alebo v meste na území trnavského kraja, a tiež občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie, ktoré majú sídlo alebo pôsobia na území trnavského kraja.

Viac informácií nájdete na web stránke tvorimekraj.sk.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič