26.02.2016 # 09:24 # 09:24

Cestovný ruch je na zostupe. Pomôcť ma spolupráca

Počet zahraničných návštevníkov Piešťan klesá, zatiaľčo počet domácich iba stagnuje. Receptom na oživenie turizmu je podľa odborníkov spolupráca.

Kolonádový most nesmie Kúpeľný ostrov od zvyšku mesta oddeľovať. Naopak, mal by byť prepojením, ktoré symbolicky slúži hosťom kúpeľov, aby si našli cestu do zvyšku mesta a do celého regiónu. Aj to je jeden zo záverov debaty, ktorú včera v komunitnom centre ŽiWell zorganizovala iniciatíva Spoločne pre Piešťany.

O problémoch a riešeniach v oblasti cestovného ruchu diskutovali Michaela Potočárová z organizácie Trnava Tourism, Juraj Buranovský z Inovačného centra cestovného ruchu v Poprade a Peter Tremboš, poslanec mestského zastupiteľstva a šéf predstavenstva Rezortu Piešťany. Diskusiu moderoval Jozef Malík.

Zatiaľčo v roku 1971 navštívilo Piešťany 145-tisíc ľudí, v roku 2014 ich prišlo už len niečo vyše 93-tisíc. Touto a ďalšími štatistikami priblížil nelichotivú situáciu v oblasti turizmu Peter Tremboš. Podľa jeho zistení klesol v posledných rokoch počet turistov z Nemecka, Rakúska aj Českej republiky. Mierne rástli iba Rusko, Izrael a arabské krajiny.

„Oblastná organizácia cestovného ruchu musí gro svojich aktivít realizovať za hranicami mesta. Doma by mala vytvárať programovú ponuku a informovať hostí,“ radí Michaela Potočárová. V neďalekej Trnave sa spolupráca samosprávy a podnikateľov osvedčila. Mesto a jeho blízke okolie za posledné roky získali povesť atraktívnej turistickej destinácie s množstvom regionálnych zaujímavostí.

Juraj Buranovský pripomenul dôležitosť koncepcie cestovného ruchu. „Vime akí návštevníci chodia do Piešťan alebo si to iba myslíme? Najprv musíme mať analýzu, potom ciele a musíme vedieť, ako tieto ciele dosiahnuť.“ Piešťany si takýto dokument nechali spracovať ešte v roku 2007, teraz nutne potrebuje aktualizáciu.

Tá by mohla byť financovaná z rozpočtu Rezortu Piešťany, do ktorého tento rok samospráva prispeje sumou 130-tisíc eur. Nasledovať by mal aktívny marketing a oslovovanie zahraničných aj domácich cestovných kancelárii, ktoré môžu do Piešťan priviesť nových hostí.

Celú diskusiu si môžete pozrieť tu: 

Text a foto: Martin Palkovič Video: Rezort Piešťany

X