Cestovanie a emócie v galérii Fontána

Fijet Slovakia v spolupráci s hlavným partnerom Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravili 2. ročník medzinárodnej výstavy fotografií novinárov na tému Cestovanie a emócie (Travel and Emotions).

Výstava sa uskutoční v galérii Fontána v Piešťanoch, vernisáž sa bude konať 15. novembra 2017 (streda) o 17,00 h.

Ide o výstavu 72 fotografií autorov z Česka, Chorvátska, Kanady, Libanonu, Maďarska, Poľska, Rakúska, Srbska a Slovenska. Kurátorom výstavy je doc. h. c. Marián Pauer. Odbornej porote predsedal Ivan Čaniga, MQEP.

Výrazný podiel výstavy tvoria fotografie, ktoré prezentujú príbehy. Ocenený príbeh kanadského novinára Paula Stacha vyjadruje emotívne momenty počas Salamandrového sprievodu v Banskej Štiavnici s dôrazom na zachytenie pocitov účastníkov sprievodu, ktoré sa odzrkadľujú v ich tvárach.

Linda Illéšová z Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy získala ocenenie v kategórii študentov za zobrazenie pohybu vo fotografii Superman.

Výstava Cestovanie a emócie (Travel and Emotions) v galérii Fontána v Piešťanoch potrvá do 5. Decembra 2017 a vo februári 2018 bude pokračovať v Budapešti.

Text: Tlačová správa Ilustr. foto: Martin Palkovič