Centrum voľného času sa dočká novej strechy

Ministerstvo kultúry pridelilo 7-tisíc eur na opravu strechy Centra voľného času Ahoj. O grant požiadal mestský úrad začiatkom tohto roka.

Mesto Piešťany vyčíslilo predpokladané náklady na 17 646 eur. Rozpočet obsahoval štyri kategórie – oprava alebo výmena strešnej krytiny, oprava alebo výmena laťovania plus debnenie strešné, oprava a výmena klampiarskych konštrukcií a obnova komínu.

Celkovo sa o peniaze z rezortu kultúry uchádzalo 670 subjektov, ministerstvo uspokojilo 363 žiadateľov, ktorým poskytne dotácie vo výške 1 036 270 eur. Do Piešťan pôjde 7-tisíc eur. Práce budú realizované do konca augusta tohto roka.

Budova centra voľného času Ahoj je zapísaná ako národná kultúrna pamiatka. V Ústrednom zozname pamiatkového fondu ju nájdete pod názvom Vila so záhradou. Od roku 2001 slúži ako centrum voľného času pre asi 500 žiakov a študentov. Objekt je nositeľom pamiatkových hodnôt historickej, architektonickej, urbanistickej aj umelecko-remeselnej. Nachádza sa v pamiatkovej zóne mesta a tým je predmetom pamiatkovej ochrany.

Zdroj: piestany.sk