20.10.2015 # 08:19 # 08:19

Centroom nie je poriadne ohradený. Kto nesie zodpovednosť?

Inzercia

Stavebný úrad stále nedostal projektovú dokumentáciu na sanáciu. Ochranná zóna je vytýčená len provizórne a chodci prechádzajú blízko staticky nestabilnej budovy. Situácia sa vyostrila včera večer, keď médiá dostali tlačovú správu správcovskej spoločnosti BK Group, na ktorú reagoval primátor Miloš Tamajka prostredníctvom Facebooku.

Primátor vo svojom statuse tvrdí, že samospráva nemôže bez projektu na sanáciu budovy vytýčiť ochranné pásmo. Túto dokumentáciu malo od správcovskej spoločnosti obdržať koncom minulého týždňa, ale nedostalo ju ani včera. „Nemôžeme dať vypracovať sanančný projekt na súkromnú budovu a nemôžeme riešiť povinnosti vlastníkov budovy,“ napísal Miloš Tamajka.

BK Group sa podľa jeho slov snaží radnicu dotlačiť do toho, aby prevzala zodpovednosť. Naopak, správcovská spoločnosť v tlačovej správe uvádza, že mesto „prenieslo zodpovednosť za riešenie situácie len na samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov.“

Stavebný úrad im údajne nedal žiadne záväzné termíny a nevyzval na doručenie projektovej dokumentácie. „Zástupcovia spoločnosti BK service všetky rozhodnutia vydané stavebným úradom dostali do rúk a ich prevzatie odmietli podpísať,“ reaguje primátor.

Ten by mal podľa BK Group postupovať na základe zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. „Mesto na výzvy poskytnúť metodický pokyn, alebo postupovať v zmysle citovaného zákona, nereaguje,“ píše sa ďalej v tlačovej správe.

Primátor však s odvolaním na tento zákon tvrdí, že vyhlásenie mimoriadnej situácie mu platná legislatívna neumožňuje. „(…) nehodláme prevziať zodpovednosť za ľudí a za firmy, ktoré vedome oklamali ľudí, ktorí kúpili byty v Centroome,“ napísal Miloš Tamajka s odvolaním na informáciu, že vlastník budovy o zlej statike vedel už pred piatimi rokmi.


Celé znenie tlačovej správy spoločnosti BK Group si môžete prečítať na tejto adrese. Status Miloša Tamajku na sociálnej sieti Facebook, ktorým na ňu reaguje, nájdete tu.


V utorok 20. októbra ráno chodcom nič nebránilo, aby okolo staticky nestabilnej budovy prechádzali

Text a foto: Martin Palkovič

X