Centrálny krízový fond župy pomôže predchádzať katastrofám

Z Centrálneho krízového fondu Trnavského samosprávneho kraja (CKF) dostane 34 členských obcí a miest spolu viac ako 96-tisíc eur na realizáciu opatrení na predchádzanie krízovým situáciám. Rozhodla o tom rada fondu, ktorá vyhodnotila v apríli vyhlásenú výzvu  na predkladanie žiadostí o príspevok v minimálnej výške tisíc eur a maximálnej výške 3-tisíc eur. Napríklad obec Sokolovce získa z Centrálneho krízového fondu TTSK 4-tisíc eur na osadenie kanalizačných prvkov, ale aj na výsadbu verejnej zelene, ktorá zaručí posilnenie brehov.

„Aj nedávne tragické udalosti v Juhomoravskom kraji potvrdili, aké dôležité je pripraviť sa na živelné katastrofy. Prostriedky z Centrálneho krízového fondu sú určené na predchádzanie škodám, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepriaznivého počasia, respektíve na ich odstraňovanie. V rámci aktuálnej výzvy podporíme 34 obcí a miest vo všetkých siedmich okresoch Trnavského kraja. Až 25 z nich dostane dotáciu v maximálnej výške 3-tisíc eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Väčšina obcí a miest využije získané prostriedky na zabezpečenie preventívnych opatrení pred živelnými katastrofami. Ide napríklad o realizáciu vodozádržných  a protipovodňových opatrení alebo čistenie a prehĺbenie rigolov pri komunikáciách. Premiérovo bude možné dotáciu z fondu použiť aj na ošetrenie a výrub drevín, ktoré sú ohrozujú zdravie ľudí a ich majetok, na základe odborného posúdenia.

Centrálny krízový fond vznikol v roku 2009 a je zameraný na podporu obcí pri škodách spôsobených živelnými udalosťami. V júni 2019 došlo k zmene štatútu, ktorá umožnila podporiť nielen odstraňovanie škôd, ale aj ich prevenciu.

Pre členské obce a mestá fond predstavuje de facto poistný nástroj, z ktorého môžu získať finančný príspevok na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním škôd respektíve na prevenciu voči nim. Do CKF pravidelne prispieva aj župa. Za rok 2021 to je 83-tisíc eur.

Zdroj: Tlačová správa TTSK