Blíži sa oprava cesty na Havran? Vyhlásili obstarávanie za 3,6 mil. eur

Plánovaná rekonštrukcia sa týka úseku z obce Banka po hranicu s Nitrianskym krajom, ktorý meria necelých 5 km. Odhadovaná cena je 3,6 mil. eur bez DPH.

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zverejnil koncom marca vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie výzvu na predkladanie ponúk k zákazke Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran.

Jej predmetom je rekonštrukcia a modernizácie komunikácie od križovatky Bananskej ulice s Topoľčianskou cestou v obci Banka až po horský priechod Havran, kde je hranica Trnavského a Nitrianskeho kraja.

„Cieľom rekonštrukcie a modernizácie je zvýšenie parametrov cestnej komunikácie (zvýšením únosnosti vozovky), zvýšenia bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky vrátane nemotorovej dopravy (bezpečnostnými prvkami dopravnej infraštruktúry) a odvodnenia,“ uvádza župa v opise zákazky, ktorej odhadovaná cena je 3 608 915 bez DPH.

Stavebné práce by mali trvať 12 mesiacov, kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena, obstarávanie sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie.

Starostka Banky Tatiana Julinyová pre zpiešťan.sk vlani povedala, že ide o cestu, ktorá je na niektorých úsekoch výrazne zničená, dokonca sa prepadáva: „Už v roku 2016 ju geodeti zameriavali, aby pripravili podklady na projektovú dokumentáciu, ale nejako sa to zastavilo.“

Podľa jej slov cestu zaťažujú nákladné autá, ktoré vozia materiál z kameňolomu pri Ducovom smerom na Nitru, čím obchádzajú cesty I. triedy a diaľnice.

V septembri nechala župa opraviť krátky úsek, ktorý bol v havarijnom stave. Časť krajnice sa zosúvala, bolo preto nutné zosilniť únosnosť podložia, stabilizovať svah a upraviť odvodňovacie zariadenia.

Predseda TTSK Jozef Viskupič v minulosti viackrát povedal, že rekonštrukcie cesty na Havran je prioritou župy v piešťanskom okrese. Stavebné povolenie už bolo vydané. Verejné obstarávanie však môže trvať niekoľko mesiacov, preto zatiaľ nie je isté, či práce začnú tento rok.

Text: Martin Palkovič Foto: Viktor Vrábel/Bananský hlásnik