Balneologické múzeum pomenovali podľa Imricha Wintera

Poslanci krajského zastupiteľstva rozhodli, o novom názve vzdelávacej a kultúrnej inštitúcie, ktorá v Piešťanoch pôsobí od roku 1928. Pomenovali ju po je zakladateľovi – dostala názov Balneologické múzeum Imricha Wintera.

Návrh Úradu Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom múzea, dnes schválili členovia krajského zastupiteľstva. Vzdali tak poctu mladšiemu bratovi Ľudovíta Wintera, ktorý túto inštitúciu v roku 1928 založil pod názvom Piešťanské múzeum. Odvtedy sídli v budove Kúpeľnej dvorany, ktorá je dnes viac známa ako Kursalon.

Za vznikom múzea stála Piešťanská muzeálna spoločnosť. Na jej fungovaní sa okrem Imricha Wintera podieľal aj správca kúpeľov Václav Vlk. Prvou expozíciou bola etnografická zbierka. Následne boli v múzeu prezentované osobné predmety Milana Rastislava Štefánika aj archeologické nálezy z piešťanského regiónu. Neskôr sa múzeum začalo špecializovať na balneológiu a históriu kúpeľníctva.

Aktuálne má Balneologické múzeum tri expozície – v budove Kúpeľnej dvorany, v nedávno rekonštruovanej Vile Dr. Lisku a v piešťanskom byte básnika Ivana Krasku, kde je jeho pamätná izba.

Text a foto: Martin Palkovič