Ako Stavoprojekt zmenil Piešťany? Dozviete sa na výstave a komentovanej prehliadke

Piešťanský Ateliér 07 bol súčasťou trnavského Stavoprojektu, ktorého tvorbu dlhodobo skúmajú a prezentujú verejnosti autori interaktívnej výstavy s názvom (Vý)Stavoprojekt. Tá je od 25. septembra verejnosti prístupná v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Piešťany. Nadväzuje na ňu festival Deň architektúry, ktorý sa koná 1. až 3. októbra.

Komentovaný cyklovýlet v rámci Dňa architektúry 2021, bude venovaný stavbám z druhej polovice 20. storočia, ktoré vznikli v ateliéroch Stavoprojektu či Zdravoprojektu. Ide napríklad o budovu Československých aerolínií na Nálepkovej ulici, individuálnu výstavbu na Letnej, Dom kožušín Kara na Teplickej, ale aj o centrálnu mestskú zónu okolo hotela Satelit.

 

Tieto a ďalšie stavby budú zastávkami komentovanej cykloprehliadky, ktorej účastníci sa stretnú v sobotu 2. októbra o 14.00 h pred sochou barlolámača. Sprevádzať ich budú historička architektúry Lucia Mlynčeková a študent Marek Badinský, ktorí pripravili výstavu v Mestskom kultúrnom stredisku Piešťany.

(Vý)Stavoprojekt je koncipovaný na základe ich bádateľskej činnosti v krajských pamiatkových úradoch a mestských archívoch. Prázdne miesta na mape Piešťan pomohli informáciami o svojich uskutočnených i plánovaných projektoch zaplniť bývalí členovia Ateliéru 07 počas otvorenia tejto výstavy.

 

Vznikla vďaka tomu živá debata, ktorá bude pokračovať práve počas sobotného cyklovýletu. O svoje spomienky sa s verejnosťou podelí aj piešťanský architekt Ľubomír Mrňa. Diskusia s ním je naplánovaná na sobotu 2. októbra v priestoroch MsKS. Začne sa o 10.00 h.

Časť programu Dňa architektúry pripravilo kultúrno-kreatívne centrum Arta. Štartuje v piatok 1. októbra o 20.00 h premietaním filmu L’esprit Le Corbusier a bude pokračovať v nedeľu workshopom pre deti (10.00 h) a debatou o skrytom potenciáli nevyužívaných budov (19.00 h).

 

PROGRAM DŇA ARCHITEKTÚRY 2021 V PIEŠŤANOCH:

Podujatia v Mestskom kultúrnom stredisku Piešťany budú v režime základ. Podujatia v kultúrno-kreatívnom centre Arta budú v režime OTP. 

1.10. 2021 o 20:00 KKC ARTA
FILM A ARCHITEKTÚRA – L’esprit Le Corbusier (52 min.)

Rozprávanie režiséra Gillese Couderta o dospievaní v najväčšom súbore stavieb Le Courbusiera v Európe kombinuje svedectvo mnohých súčasných tvorcov a obyvateľov, ktorí si každý svojím spôsobom nárokujú vplyv a odkaz tohto revolučného architekta.

 

2.10.2021 o 10:00 MsKS 
DISKUSIA – V premenách času

Diskusia o tvorbe projektových ústavov v druhej polovici 20. storočia a architektonickom vývoji mestských zón, kde sa stretne mladá generácia teoretikov architektúry i pamätníkov z obdobia ich „zlatej éry”. (Zmena programu: Pôvodne plánovaný workshop pre deti bol zo zdravotných dôvodov nahradený diskusiou, ktorá sa mala konať o 17.30 h)

2.10.2021 o 14:00 Kolonádový most (pred sochou Barlolámača)
CYKLOJAZDA – Zdravoprojekt: architektúra a zdravie

Historička architektúry Lucia Mlynčeková a študent architektúry Marek Badinský vás vezmú na cyklistický výlet plný takmer zabudnutej piešťanskej povojnovej architektúry. Budete mať možnosť spoznať históriu mnohých dobre známych piešťanských stavieb z druhej polovice 20. storočia, ktoré vznikali v dnes už dobre známych ateliéroch Stavoprojektu či Zdravoprojektu. Takisto sa pozrieme na tie, ktoré si zo svojho pôvodného vzhľadu zachovali minimum, ale aj tie, ktoré nikdy neboli zrealizované či dokončené.

2.10.2021 o 20:00 MsKS
FILM A ARCHITEKTÚRA – Where to with History? (63 min.)

Od ničivých bombových útokov 2. svetovej války až po epicentrum krajnej pravice v Nemecku. Dokument ukazuje rozsiahlu deštrukciu centra Drážďan a jeho následnú modernistickú revitalizáciu, ktorá ponúka veľa podôb, ale aj interpretácií dejín mesta. Práve obnova týchto stavieb pripomínajúcich zložitú históriu sa stala hlavnou otázkou extrémistického hnutia Pegida.

2.10.2021 o 21:15 MsKS
FILM A ARCHITEKTÚRA – Villa Empain (25 min.)

Organická vízia unikátneho domu baróna Empaina v štýle art deco, nachádzajúca sa v rezidenčnej štvrti Bruselu.

 

3.10.2021 o 10:00 KKC ARTA
WORKSHOP PRE DETI (8-12 rokov) – Stavoprojekt dnes

Ako adaptovať jestvujúce stavebné programy z obdobia stavoprojektu? Nechajme sa prekvapiť detskou predstavivosťou, ako doplnia naše stavebné výkresy a modely.

3.10 2021 o 17:00 MsKS
FILM A ARCHITEKTÚRA – Kiruna – prekrásny nový svet (87 min.)

Čo sa stane, keď sa miesto, ktoré nás obklopuje, zásadne premieňa alebo úplne zmizne? Film česko-švédskej filmárky mapuje osud švédskeho mesta Kiruna ležiaceho za polárnym kruhom, ktorého identita je spojená s ťažbou železnej rudy.

3.10.2021 o 19:00 KKC ARTA
DISKUSIA – Skrytý potenciál nevyužívaných budov
Existuje nový život pre dlhodobo nevyužívané budovy?

3.10.2021 o 20:00 KKC ARTA
FILM A ARCHITEKTÚRA – The New Bauhaus (89 min.)

Intímna cesta Lászla Moholy- Nagya, významnej postavy Bauhausu, za oceán. Cieľom cesty bolo pokračovať v ideách tejto vplyvnej európskej školy v USA a nakoniec vyústila do otvorenia novej inštitúcie v Chicagu, nazvanej jednoducho- The New Bauhaus.

23.9. – 23.12.2021 o 10:00 – 16:00 MsKS Foyer
VÝSTAVA – (Vý)stavoprojekt Piešťany

(Vý)Stavoprojekt je výskumno-výstavnou aktivitou zaoberajúcou sa činnosťou projektových ústavov povojnového Československa.

Text a foto: Martin Palkovič