Aká je súčasná situácia v NÚRCH-u? Prehľad najdôležitejších opatrení a odporúčaní

Napriek obmedzeniam sú odborné ambulancie Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany v prevádzke a funguje aj lôžková časť. Na odstránenie zdravotného rizika boli prijaté viaceré opatrenia, epidemiologická situácia sa ale neustále vyvíja, a tak je potrebné ich prispôsobovať. Pozrite si preto pred návštevou NÚRCH-u aktuálny prehľad najdôležitejších odporúčaní a ďalších informácií.

Testovanie

Pacientov, ktorí prichádzajú na hospitalizáciu, otestujú zdravotníci antigénovým testom na vonkajšom mobilnom odberovom mieste (MOM) priamo pred ústavom. Od januára tohto roku slúži MOM už len hospitalizovaným pacientom a zamestnancom NÚRCH-u, ktorí sú tiež pravidelne testovaní.

Všetci prijatí na lôžkové oddelenie, sú zároveň pretestovaní antigénovým testom aj na štvrtý deň pobytu a v posledný deň hospitalizácie. Návštevníci ambulancií by mali prísť s vlastným negatívnym výsledkom antigénového (prípadne PCR) testu alebo potvrdením o výnimke v zmysle aktuálne platných predpisov.

„Testujú sa len hospitalizovaní pacienti. Pacienti prichádzajúci na ambulantné vyšetrenie, ktorí potrebujú test na základe vyhlášky MZ SR a hlavného hygienika, môžu byť vyzvaní na predloženie tohto negatívneho testu, resp. potvrdenia o výnimke,“ uvádza medicínska riaditeľka MUDr. JUDr. Daniela Kňaze Doležalová.

Vstup do budovy

Od pondelka 15. marca je nutné v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 111 používať na prekrytie dýchacích ciest v interiéri respirátor FFP2 bez výdychového ventilu, príp. respirátor vyššej ochrany. Respirátory sa dajú kúpiť aj v lekárni NÚRCH-u.

Výnimku z tejto povinnosti majú len deti do ukončenia prvého stupňa základnej školy, osoby so závažnými poruchami autistického spektra a osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Pri vstupe sa všetkým meria teplota, k dispozícii je prípravok na dezinfekciu rúk a pacienti majú povinnosť vypísať písomné vyhlásenie. Sprievod (max. jedna osoba) pri ambulantnom vyšetrení povoľuje ústav len v nevyhnutných prípadoch. Ak máte príznaky infekcie dýchacích ciest, neodporúča sa ani vstupovať do areálu, vyšetrenie či pobyt v NÚRCH-u odložte.

„Na prvom mieste je bezpečnosť našich pacientov a tiež zamestnancov. Preto všetky opatrenia sú urobené tak, aby chránili zdravie každého, kto príde do ústavu,“ vysvetľuje D. Kňaze Doležalová.

Ambulancie

V súčasnosti sú všetky odborné ambulancie NÚRCH-u v prevádzke a ošetrujú stálych aj nových pacientov za dodržania prijatých bezpečnostných opatrení a usmernení zdravotníkov. Na vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať, telefónne čísla a mailové adresy sa nachádzajú na internetovej stránke v časti kontakty.

„Ak pacient ešte nebol vyšetrený v ústave, stačí, ak mu všeobecný lekár, alebo lekár špecialista vypíše odporúčanie. Radi poskytneme zdravotnú starostlivosť každému, kto o to prejaví záujem. Poskytujeme komplexné vyšetrenie pre pacientov s podozrením na reumatoidné alebo systémové ochorenia. Spolupracujeme interdisciplinárne a podľa najnovších poznatkov medicíny,“ dopĺňa medicínska riaditeľka.

Lôžková časť

Od 1. augusta 2020 bol v NÚRCH-u vydaný zákaz návštev, ktorý zostáva v platnosti, rovnako ako obmedzenie pohybu mimo areálu pre hospitalizovaných pacientov. Počet osôb na viac ako stolôžkovom oddelení sa znížil zhruba na polovicu, pretože na izbách sú ubytovaní len po jednom.

„Keďže sa jedná o nemocničné zariadenie, chceli by sme pacientov upozorniť, že u nás platí nemocničný poriadok. Nie sme kúpeľné zariadenie s voľným režimom. Preto, ak niekto očakáva skôr rekreáciu, mal by si uvedomiť, že u nás je na prvom mieste liečba,“ upozorňuje D. Kňaze Doležalová.

„Covidové“ oddelenie

V NÚRCH-u sa v súčasnosti na reprofilizovaných lôžkach nenachádzajú žiadni pacienti s ochorením covid-19. V prípade, že by sa napriek všetkým opatreniam u niekoho z hospitalizovaných objavili príznaky nákazy koronavírusom, budú izolovaní na uzavretom oddelení.

Očkovanie

Národný ústav reumatických chorôb začiatkom tohto roka poskytol svojim zamestnancom možnosť dať sa zaočkovať prvou dostupnou vakcínou výrobcu Pfizer/BioNtech. V prvom kole bolo podaných 120 dávok vakcíny.

„Zaočkovali sme takmer všetkých zamestnancov, ktorí prejavili záujem a ich zdravotný stav im to umožňoval. Sú preočkovaní aj druhou dávkou. Tí, ktorí doposiaľ neboli očkovaní, budú mať príležitosť v náhradných termínoch, o ktorých rokujeme s našim zriaďovateľom,“ informuje MUDr. Kňaze Doležalová.

Vedľajšie účinky sa podľa nej prejavilo u menej ako 30 % očkovaných, aj to len minimálne a zväčša po druhej dávke. „Nikto však nemusel ostať práceneschopný, alebo byť hospitalizovaný a nikto so zaočkovaných zamestnancov sa nenakazil vírusom SaRs-Cov-2, a ani nemal príznaky ochorenia COVID-19,“ upresňuje. S očkovaním pacientov ústavu sa v súčasnosti nepočíta.

V súvislosti s pandémiou COVID-19 sa Národný ústav reumatických chorôb aktívne podieľa na zvládnutí kritickej situácie. Počas prevádzkovania verejného mobilného odberového miesta otestovali zdravotníci NÚRCH-u od novembra do januára niekoľko tisícok záujemcov z Piešťan a okolia. Zamestnanci mali možnosť dať sa zaočkovať proti ochoreniu covid-19 a väčšina túto možnosť využila. V súčasnosti ústav naďalej testuje svojich pacientov a odborne zastrešuje testovacie miesta pre verejnosť v neďalekých obciach Ostrov a Bašovce.

 

Tlačová správa NÚRCH