Aj v uplynulom roku viac Piešťancov zomrelo ako sa narodilo

Počet obyvateľov Piešťan aj v roku 2021 klesol. Podľa štatistiky radnice ich k 1. januáru 2022 bolo 27 301. Presne pred desiatimi rokmi mali Piešťany 29 067 obyvateľov.

Medziročne klesol počet Piešťancov o 309. Z kúpeľného mesta sa v roku 2021 odsťahovalo 507 ľudí, čo je viac ako tých, ktorí sa v našom meste rozhodli bývať. Ľudí s trvalým pobytom v Piešťanoch pribudlo 289.

Na svet prišlo v uplynulom roku 332 detí, ktoré sú obyvateľmi Piešťan a 421 Piešťancov zomrelo. V porovnaní s rokom predtým to znamená mierny nárast počtu narodených (224 za rok 2020), ale aj zomrelých (357 za rok 2020). Počet úmrtí bol v roku 2021 najvyšší za uplynulé desaťročie.

Z celkového počtu obyvateľov je viac žien (14 537) ako mužov (12 914). V Piešťanoch žijú šiesti obyvatelia, ktorí majú viac ako 100 a rokov, 176 ľudí má viac ako 90 rokov (začiatkom januára 2021 ich bolo iba 58).

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič