A. Danko: Do Piešťan som zvolal summit V4-Benelux

V Piešťanoch by sa mali do konca júna stretnúť šéfovia parlamentov Vyšehradskej štvorky a krajín Beneluxu. Presný termín zatiaľ nebol zverejnený.

„V Piešťanoch mám zvolanú V4, kde prídu predsedovia parlamentov Beneluxu na moje pozvanie,“ povedal na dnešnej tlačovej konferencii o finančnej pomoci na rekonštrukciu vojenských letísk predseda Národnej rady SR Andrej Danko.

Informácia o pozvaní zástupcov Belgicka, Holandska a Luxemburska na summit V4 zaznela už počas jeho minuloročnej návštevy v Luxemburskom veľkovojvodstve.

O významnom stretnutí sa hovorí aj medzi zamestnancami Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany. Presný termín ešte nebol  zverejnený, ale Slovensko predsedá Vyšehradskej štvorke len do konca júna, stretnutie by sa malo preto uskutočniť v najbližších týždňoch alebo mesiacoch. Otázky so žiadosťou o upresnenie termínu sme poslali hovorcovi predsedu parlamentu.

Podobne významné stretnutie sa v Piešťanoch uskutočnilo začiatkom septembra 2008. Dva dni tu vtedy rokovali prezidenti Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska.


Takto je summit prezidento V4 zaznamenaný v Kronike mesta Piešťany:

Jedno z pravidelných stretnutí prezidentov štátov V4 – Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovenskej republiky sa uskutočnilo v dňoch 12. a 13. sept. 2008 v Piešťanoch. Do nášho mesta zavítali poľský prezident Lech Kaczynski s manželkou Mariou, český prezident Václav Klaus s manželkou Líviou, maďarský prezident László Sólyom a slovenský prezident Ivan Gašparovič s manželkou Silviou. Podujatie organizačne pripravili Mesto Piešťany, SLK Piešťany, a.s. spoločne s Kanceláriou prezidenta SR.

Miestom rokovania bol hotel Thermia Palace, kde sa aj uskutočnil slávnostný uvítací ceremoniál. Diskusnými témami stretnutia bol jednak súčasný stav a perspektíva ďalšej spolupráce štátov V4 a tiež bezpečnostné a sociálne problémy a istoty občana v integrujúcej sa Európe.

Prezidenti spolu s manželkami vykonali prehliadku kúpeľov a absolvovali vybrané procedúry. Kúpele a mesto Piešťany sa im veľmi páčili.

Trvalou spomienkou sa tento summit zostala fontána pred liečebným domom IRMA, ktorá bola premenovaná na Prezidentskú fontánu. Spoločne ju spustili všetci štyria prezidenti. Pozornosť verejnosti pútali aj manželky prezidentov. Po Piešťanoch ich sprevádzala manželka primátora mesta MUDr. Alena Cicuttová. Prvé dámy Slovenska, Čiech a Poľska zasadili pred Irmou ružový ker.

Počas summitu sa v priestoroch Piešťanského informačného centra uskutočnila výstava prác karikaturistov zo štátov V4 pod názvom „Liečivé pramene Piešťany 2008“.

Mesto Piešťany pri príležitosti summitu darovalo štátom V4 pamätnú sochu. Znázorňuje barlolámača so štyrmi zlomenými barlami – symbol odstraňovania bariér a hraníc medzi štátmi v strednej Európe. Socha bola odliata z cínového bronzu na granitovom podstavci o rozmeroch 40x16x16 cm. Na podstavci je text „SUMMIT OF V4 PREZIDENTS, Piešťany, Slovakia, 2008“. 4 kusy boli darované zúčastneným štátom a 1 kus si ponechalo mesto Piešťany. Autorom umeleckého diela bol Mgr. art. Roman Hrčka, ktorý vytvoril tiež bustu Eugena Suchoňa, umiestnenú na Suchoňovej ul. v Piešťanoch. Výrobňa oblátok Laguna centrum dala pri tejto príležitosti vyrobiť tisíc kusov oblátok s logom piešťanských kúpeľov, z toho polovicu odkúpilo Mesto Piešťany. Špeciálne balenia oblátok s etiketou summitu potom odovzdali členom delegácií i všetkým novinárom.


Text a foto: Martin Palkovič