64. music festival Piešťany otvorí Lúčnica

Historicky druhý najstarší hudobný festival na Slovensku music festival Piešťany (mfP) otvorí svoj 64. ročník už v piatok 31. mája.

Toto významné kultúrne podujatie, ktoré od svojho založenia v roku 1956 kontinuálne trvá až po dnes, patrí k najprestížnejším sviatkom hudby na Slovensku. Hlavnými usporiadateľmi mfP 2019 sú Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany.

Festivalový výbor spolu s Umeleckou radou mfP 2019 pripravili bohatý program aktuálneho ročníka sľubujúci nezabudnuteľné umelecké i spoločenské zážitky na koncertoch, výstavách i filmových prenosoch. Hlavným leitmotívom tohto ročníka je pripomenutie si okrúhlych výročí umeleckých telies a osobností, ktoré formovali slovenskú hudobnú kultúru.

Festivalové dianie začalo tento rok netradične, už v marci, a to vo festivalovom pred termíne. Na pódiu Domu umenia vystúpil so slávnostným koncertom Symfonický orchester Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktorý si pripomenul 70. výročie založenia našej prvej vysokoškolskej umeleckej inštitúcie.

Oficiálne otvorenie festivalu bude v piatok 31. mája, kedy presne o 19.00 h zaznejú zo schodiska Domu umenia úvodné fanfáry v podaní komorného zoskupenia vynikajúcich hráčov na lesný roh Corni di Bratislava. Po tomto slávnostnom otvorení bude pódium Domu umenia patriť Umeleckému súboru Lúčnica, ktorý sa predstaví v tanečno-hudobnom galaprograme nazvanom Z tvorby prof. Štefana Nosáľa.

Oslávencami 64. ročníka mfP 2019 sú Gustav Brom Big Band pripomínajúci si v tejto sezóne 80. výročie svojej úspešnej existencie na hudobnej mape Európy. Swingový koncert orchestra zaznie 8. júna v Dome umenia.

Polstoročnicu svojej existencie si pripomenie Štátna filharmónia Košice, ktorá vystúpi 15. júna vo veľkej sále piešťanského Domu umenia po vyše 35 rokoch.

V programe festivalových podujatí nájdeme aj stále sviežich jubilantov, a to Štátnu operu z Banskej Bystrice (60. výročie vzniku), ktorá 18. júna uvedie najslávnejšiu operu Giuseppe Verdiho La Traviata.

Slovenský ľudový umelecký kolektív pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku predstaví 2. júla svoj narodeninový gala program.

Mimoriadne úspešných sedem dekád svojej činnosti má za sebou naše prvé symfonické teleso, Slovenská filharmónia. Tá sa predstaví spolu so svojim Speváckym zborom, sólistami, klaviristom a generálnym riaditeľom v jednej osobe, prof. Mariánom Lapšanským, v záverečnom koncerte festivalu dňa 8. júla.

Tohtoročný 64. ročník mfP 2019 rozširuje svoje koncertné podujatia aj do ďalších dvoch miest regiónu.

Okrem Piešťan si tak budú môcť festivalové koncerty vypočuť aj diváci v Hlohovci a v Novom Meste nad Váhom. V slávnom hlohoveckom Empírovom divadle zahrá Slovenský komorný orchester so sólistom Ewaldom Danelom dňa 6. júna výber diel skladateľov z obdobia klasicizmu a v Novom Meste nad Váhom sa 12. júna predstaví Moyzesovo kvarteto spolu so sólistami harfistkou Katarínou Turnerovou, flautistom Mariánom Turnerom a hobojistom Matúšom Veľasom.

Výnimočným podujatím, ktoré je bonusom pravidelne prenášaných operných titulov na veľké plátno, je v tomto roku baletné show Veľkého divadla v Moskve. V rámci nového naštudovania si budú môcť návštevníci kina Domu umenia vychutnať najlepší baletný súbor sveta priamo z Boľšovo teátra, v inscenáciách Carmen a Petruška.

Z Českej republiky privíta festival 21. júna vynikajúci komorný súbor Zemlinského kvarteto so sólistom klarinetistom Karlom Dohnalom a v rámci večera nazvaného Hudobné nešpory sa 26. júna predstaví na koncerte barokových skladieb Spevácky zbor Lúčnica so svojimi sólistami.

Už tradične sa uskutoční aj jedno komorné podujatie v elegantnom prostredí hotela Thermia Palace na Kúpeľnom ostrove, v ktorom zaznejú v podaní rodákov zo Slovenska žijúcich a pôsobiacich v zahraničí skladby post-romantických skladateľov z prelomu 19. a 20. storočia.

Neodmysliteľnou súčasťou festivalových podujatí sú aj promenádne koncerty v mestskom parku, ktoré umocňujú náladu nedeľných popoludní. 7. júla v Hudobnom pavilóne predstavia Mariana a Peter Hochelovci zmes slávnych operných, operetných a muzikálových melódií. Koncert bude určite patriť k obľúbenej rade ľahšieho žánru oddychových koncertov, určených najmä kúpeľným hosťom a návštevníkom Piešťan.

Popri hudobných podujatiach v Dome umenia Piešťany, v Empírovom divadle v Hlohovci, v sále Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom a v priestoroch hotela Thermia Palace na Kúpeľnom ostrove sa uskutočnia ako sprievodné festivalové podujatia aj zaujímavé výtvarné a fotografické výstavy.

Všetkým návštevníkom 64. ročníka mfP 2019 želáme veľa nezabudnuteľných zážitkov spojených s krásnym umením a tešíme sa na ich návštevu.

Text: Mgr. art. Marián Turner, predseda festivalového výboru a dramaturg mfP 2019 Zdroj: Tlačová správa – Dom umenia Piešťany


PIATOK / 31. 5. / FRIDAY

19.00 Dom umenia – terasa/ House of Art – Terrace

Slávnostné fanfáry / Ceremonial fanfares

Corni di Bratislava

Karol Nitran, umelecký vedúci / artistic leader

PIATOK / 31. 5. / FRIDAY

19.30 Dom umenia – Veľká sála / House of Art – Concert hall

Otvárací galavečer 64. mfP / Opening gala concert of the 64 th mfP

Z tvorby prof. Štefana Nosáľa / From the creation of prof. Štefan Nosáľ

UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA / LÚČNICA ARTISTIC ENSEMBLE

prof. Štefan Nosáľ choreografia /choreography

Mikuláš Sivý – umelecký vedúci / artistic leader

Účinkujú: tanečný súbor, spevácka skupina a orchester Umeleckého súboru Lúčnica

pod vedením Martina Sleziaka / Performing: dance group, vocal group

and the orchestra of Lúčnica Artistic Ensemble under the direction of Martin Sleziak

Vstupné: 17 – 19 – 21 €

ŠTVRTOK / 6. 6. / THURSDAY

19.30 Empírové divadlo Hlohovec / Empire Theater Hlohovec

Zámocký koncert / Castle concert

Slovenský komorný orchester / SLOVAK CHAMBER ORCHESTRA

Ewald Danel – husle, umelecký vedúci / violin, artistic leader

Johann Sebastian Bach, Julien Benda, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven,

Jozef Podprocký, Roman Berger, Witold Roman Lutosławski,

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Vstupné: 10 €

SOBOTA / 8. 6. / Saturday

19.30 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall

Swinguj! / Let´s swing!
Rozhlasový Big Band Gustava Broma a hostia (ČR)

Gustav Brom Radio Big Band and guests (Czech Republic)
Vladimír Valovič – dirigent / conductor

Andrea Zimányiová – spev / vocal

Ivana Regešová – spev / vocal

Robo Opatovský – spev / vocal

Vstupné: 18 € / zľavnené vstupné 12 €

PONDELOK / 10.6. / MONDAY

19.30 Dom umenia – kino / House of Art – Cinema

Bolšoj balet

Balet Veľkého divadla ( Boľšoj teátr) v Moskve – záznam z predstavenia / recording

from performance

Carmen suita/Petruška /Petrushka

Alberto Alonso a Edward Clug – choreografia / choreography

Georgés Bizet, Rodion Ščedrin, Igor Stravinskij – hudba/ music
Vášnivé predstavenie klasických baletov v novej produkcii, ktorá vystihuje dušu ruského baletu / Passionate performance of classic ballets in new production, representing the spirit

of Russian ballet

Vstupné: 16 € / zľavnené vstupné 10 €

STREDA / 12.6. / WEDNESDAY

18.00 Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom /

Nové Mesto nad Váhom Municipal Culture Center

Medzi Seinou a Dunajom / Between the Seine and the Danube

Katarína Turnerová – harfa / harp

Marián Turner flauta / flute

Matúš Veľas – hoboj / oboe

MOYZESOVO KVARTETO /Moyzes Quartet

Jozef Horváth – 1. husle / 1 st violin

František Török – 2. husle / 2 nd violin

Alexander Lakatoš – viola / viola

Ján Slávik – violončelo / violoncello

Jacues Ibert, Johann Nepomuk Hummel, Milan Novák, Wolfgang Amadeus Mozart, Anselme Vinée, Joseph Haydn

Vstupné: 6 €

SOBOTA / 15.6. / Saturday

19.30 Dom umenia – Veľká sála / House of Art – Concert hall

Poet Čajkovskij / Poet Tschaikovsky

ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE / Košice State Philharmonic

Zbyněk Müller (ČR) – dirigent / conductor

Slávka Zámečníková soprán /soprano

V programe odznejú diela Piotra Iľjiča Čajkovskeho / Piotr Ilyich Tchaikovsky’s works will be featured in the program

Koncert venovaný 50.výročiu založenia Štátnej filharmónie Košice (1969) / Concert dedicated to the 50th anniversary of State Philharmony Košice (1969)

Vstupné: 16 € / zľavnené vstupné 10 €

UTOROK / 18.6. / TUESDAY

19.30 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall

La Traviata

ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA / STATE OPERA BANSKÁ BYSTRICA

Giuseppe Verdi – hudba / music, Francesco Maria Piavelibretto

Ján Procházka – dirigent / conductor

Dana Dinková – réžia / director

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku / Opera in three acts in Italian

Účinkujú sólisti, zbor, orchester a balet Štátnej opery Banská Bystrica / Soloists, chorus, ballet and orchestra of the State Opera Banska Bystrica

Vstupné: 16 € / zľavnené vstupné 10 €

PIATOK / 21. 6. / Friday

19.30 Dom umenia – malá sála / House od Art – Chamber hall

Dôverný večer /Confidential Evening

Zemlinského kvarteto ( ČR) / ZEMLINSKY QUARTET (CZ)

Karel Dohnal klarinet /clarinet

František Souček – 1. husle / 1 st violin

Petr Střížek  – 2. husle / 2 nd violin

Petr Holman – viola / viola

Vladimír Fortin  – violončelo / violoncello

Leoš Janáček, Antonín Dvořák, Johannes Brahms

Vstupné: 10 €

STREDA / 26. 6. / WEDNESDAY

19.30 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall

Hudobné nešpory / Music vespers

Spevácky zbor Lúčnica / LÚČNICA CHORUS

Zuzana Weiserová – soprán / soprano

Rastislav Suchan – trubka / trumpet

Peter Mikula – organ / organ

Elena Matušová – zbormajsterka a dirigentka / artistic leader and chorusmaster

Georg Friedrich Händel, Giulio Caccini, Wolfgang Amadeus Mozart,

Alessandro Scarlatti, Nikolaj Kedrov, Giovanni Baptista Pergolesi

Vstupné: 16 € / zľavnené vstupné 10 €

UTOROK / 2. 7. / TUESDAY

19.30 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall

SĽUK 70 rokov slovenskej tradície/ SĽUK – 70 years of Slovak tradition

Slovenský ľudový umelecký kolektív / SlovAK FOLK ART COLLECTIVE
Juraj Hamar, Stanislav Marišler – námet, scenár a réžia / theme, script and direction

Účinkuje tanečný súbor, ľudová hudba, spevácka skupina SĽUK-u, sólisti a

multiinštrumentalisti / Performing dance group, folk music ensemble, vocal ensemble of SĽUK and soloists multiinstrumentalists

Program venovaný 70. výročiu založenia SĽUK-u (1949) / Program dedicated to the 70th anniversary of the founding of SĽUK  (1949)

Vstupné: 17 – 19 – 21 €

ŠTVRTOK / 4. 7. / THURSDAY

19.30 Health Spa Resort Thermia Palace
Romantické rendez-vous / Romantic rendez-vous
Komorný koncert / CHAMBER CONCERT

Martina Houdová – soprán / soprano

Michal Haring – violončelo / violoncello

Dušan Šujan – klavír / piano

Johannes Brahms, Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič, Sergej Vasilievič Rachmaninov

Vstup voľný

NEDEĽA / 7. 7. / SUNDAY

16.00 Hudobný pavilón v mestskom parku / Music pavilion of the Piešťany city Park

Promenádny koncert / Promenade Concert

Mariana Hochelová – soprán / soprano

Peter Hochel – klavír / piano

Operné árie, operetné a muzikálové piesne a klavírne vstupy / Opera arias, operetta and musical songs and piano inputs

Vstup voľný

PONDELOK / 8. 7. / MONDAY

19.30 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall

Happy birthday Slovenská filharmónia !

Záverečný koncert 64. mfP / Closing concert of the 64 th mfP

Slovenská filharmónia / SLOVAK PHILHARMONIC ORCHESTRA

Slovenský filharmonický zbor / SLOVAK PHILHARMONIC CHOIR

Rastislav Štúr – dirigent / conductor

Jozef Chabroň – zbormajster / choirmaster

Marian Lapšanský – klavír / piano

Martina Masaryková – soprán / soprano

Michaela Šebestová – alt / alto

Jozef Gráf – tenor / tenor

Tomáš Šelc – bas / bass

Wolfgang Amadeus Mozart, Štefan Németh-Šamorínsky

Koncert venovaný 70. výročiu založenia Slovenskej filharmónie (1949) / Concert dedicated to the 70th anniversary of the founding of Slovak Philharmony (1949)

Vstupné: 17 – 19 – 21 €

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej

Sprievodné podujatia 64. mfP / ADDITIONAL 64. mfP

31. 5. – 8. 7. 2019 / 31st May – 8th July

Dajme hudbe šancu / Give Music a Chance medzinárodná výstava výtvarného umenia

maľba, grafika, plastika, sklo – umelci z desiatich krajín Európy a USA / International Exhibition of Fine Arts – painting, graphics, sculpture, glass – artists from ten European countries and USA

29. 5. – 1. 9. 2019 / 29th May – 1st September

Tváre slovenského profesionálneho divadla / Faces of Slovak professional theater
Mária Kišonová Hubová

dokumentárna výstava / documentary exhibition

realizované v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava

In the cooperation with the Theatre Institute Bratislava

29. 5. – 1. 9. 2019 / 29th May – 1st September

História Slovenskej filharmónie / History of the Slovak Philharmonic

dokumentárna výstava / documentary exhibition

Autor / The author : Peter Štilicha

29. 5. – 1. 9. 2019 / 29th May – 1st September

Posolstvo krásy / The Message of the Beauty

Katarína Krajčovičová

výstava fotografií / photography exhibition

10. 7. – 1. 9. 2019 / 10th July – 1st September

Umenie v parku 2019 / The Art in the Piešťany City Park 2019

maľba, socha, fotografia / sculptures, pictures, photography

umelecká výstava / art exhibition

Výstavné priestory – Dom umenia Piešťany

Exhibition premises – House of Art

utorok – piatok / Tuesday – Friday 14.00 – 17.00

sobota – nedeľa / Saturday – Sunday 14.00 – 18.00

pondelok – zatvorené / Monday closed

Zmena programu vyhradená

Programs and artists are subject to change

www.domumenia-piestany.sk