12.11.2016 # 17:59 # 17:59

Poznáte Piešťany na historických fotografiách?

Inzercia

Facebooková stránka Piešťany – History, ktorú spravuje Ladislav Mušinský, pravidelne prináša unikátne fotografie z histórie nášho mesta. Otestujte sa, či viete, čo je na niektorých z nich:

X