Žiaci ZŠ Brezová sa stretli s Matejom Tóthom

Olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na 50 km Matej Tóth osobne navštívil Základnú školu Brezová. Išlo o vyvrcholenie pôsobenia Akadémie Mateja Tótha na tejto škole.

Jeho návšteva bola odmenou a poďakovaním za športové úspechy žiakov, úsilie, ktoré venovali na získanie grantu O2.

Popri tvrdej príprave na ME sa náš olympionik venuje aj športovej príprave mladej generácie v Športovej akadémii Mateja Tótha.

Tím odborníkov vypracoval metodiku a súbor cvičení, ktoré podnecujú výkonnostný rast, ale hlavne dbajú na kvalitu pohybu, zdravý vývoj dieťaťa a celkovú radosť z pohybu. Tréningový proces sa opiera o inovatívne metódy, v ktorých tvorcovia programu skĺbili najnovšie poznatky zo športového tréningu detí s poznatkami z fyzioterapie, vývojovej kineziológie a detskej psychológie.

Deti na ZŠ Brezová sú vedené vyškoleným trénerom a zanieteným športovcom Štefanom Hauserom. Vďaka jeho úsiliu získavajú motiváciu športovať.

Text: Bronislava Fačkovcová Foto: Martin Ričány