Umučenie Krista si veriaci pripomenuli krížovou cestou na Červenej veži

Na Veľký piatok usporiadali veriaci z Piešťan a Banky tradičnú krížovú cestu, ktorá bola tentoraz osobitne venovaná mládeži z nášho mesta. Niekoľko desiatok účastníkov sa stretlo pri farskom kostole sv. Cyrila a Metoda. Jednotlivé zastavenia ich čakali v aleji, z ktorej je výhľad na Sĺňavu a Piešťany. Krížovou cestou si veriaci na pripomínajú umučenie Ježiša Krista.

Text a foto: Martin Palkovič Video: Pavol Jurák