Takto sa v Piešťanoch oslavoval 1. máj

„Nech žije 1. máj, nech rozkvitá naša socialistická republika!“ takéto a podobné heslá boli neodmysliteľnou súčasťou manifestácií pracujúceho ľudu. Vďaka Kronike mesta Piešťany a facebookovej stránke Piešťany – History si môžeme pripomenúť ako oslavy Sviatku práce v Piešťanoch vyzerali.

„Účastníci sprievodu spievali budovateľské a revolučné piesne, prevolávali heslá na slávu Stalinovi, Gottwaldovi, Širokému a významným činiteľom ľudovodemokratických štátov,“ napísal o manifestácii z 1. mája 1952 mestský kronikár.

V sprievode boli tisíce ľudí z celého regiónu. Nechýbali alegorické vozy ani vyzdobené traktory reprezentujúce jednotné roľnícke družstvá z Piešťan a okolia. Po oficiálnych prejavoch nasledovala ľudová veselica v Kursalone a večer ohňostroj pri Váhu.

Po uvoľnení v polovici 60. rokov niesli ľudia namiesto portrétov Stalina alebo Gotwalda podobizne prvého československého prezidenta T. G. Masaryka a generála M. R. Štefánika. „Medzi množstvom zástav viali aj slovenské zástavy a mládež niesla veľké štátne znaky Slovenska a Československej republiky,“ píše sa v kronike z roku 1968.

Predposledné oslavy Sviatku práce v Československej socialistickej republike sa niesli v znamení hudby. „Doobeda aj poobede sa uskutočnili koncerty dychovej hudby súborov Chirana, Inovčanka a Lopašovanka jednak v hudobnom pavilóne v Gottwaldových sadoch, tiež na Kúpeľnom ostrove a na Námestí Dukelských hrdinov. Uskutočnila sa tiež 1. májová plavba loďou Adam Trajan s vystúpením hudobných skupín Slniečko a Piešťanský dixieland,“ píše o 1. máji 1988 kronikár.

Sviatok_prace_2 Sviatok_prace_3 Sviatok_prace_4
Foto: Jozef Dospiva

Foto: Jozef Dospiva

Foto: M. Masár

Foto: M. Masár

Foto: Stanislav Turčan

Foto: Stanislav Turčan

Foto: Eduard Budke

Foto: Eduard Budke

Foto: Eduard Budke

Foto: Eduard Budke

Foto: Eduard Budke

Foto: Eduard Budke

Zdroj: Kronika mesta Piešťany Foto: Piešťany – History