Pri Váhu vyrástol loptičkovník

Nezvyčajný darček dostanú psy, pre ktoré ich majitelia odtrhnú loptičku zo špeciálneho „vianočného“ stromu neďaleko piešťanskej Lodenice.

„Vezmite svojmu psíkovi loptičku. Tieto (a asi 50 ďalších) pri Váhu vyňuchal a doniesol si domov môj Charlie. Všetkým psíkom a ich majiteľom pekné sviatky,“ napísal niekto na strom a namiesto vianočných ozdôb naň navešal tenisové loptičky.

Jeho nápad už obletel „piešťanský“ internet, na sociálnej sieti Facebook dostal tento nezvyčajný strom názov loptičkovník.

Text a foto: Martin Palkovič