Na výstave krojovaných bábik nechýbajú piešťanskí infanteristi

Desiatky bábik z celého Slovenska prezentuje výstava, ktorú v predvečer Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny sprístupnili v kultúrno-spoločenskom centre Fontána. Organizátorka

Veronika Cétliová opäť prilákala do Piešťan autorky a zberateľky krojovaných bábik zo všetkých regiónov. Sama predstavila svoje najnovšie diela kováča a piešťanských infanteristov.

Výstava potrvá do 12. júna 2017.