Letná kúpeľná sezóna je otvorená

Aj 24. ročník kultúrno-spoločenského podujatia sa drží osvedčeného scenára. Úvodné slová zástupcov mesta a kúpeľov nasledovalo požehnanie prameňov a sprievod z Kúpeľného ostrova k Hudobnému pavilónu.

zPN_OLKS_C

Oproti minulým rokom prebieha prehliadka tunajších škôl, folklórnych súborov a rôznych záujmových združení v príjemnom prostredí mestského parku. Po ich predstavení nasledovalo vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy s programom nazvaným Piešťany – mesto, v ktorom žijeme. V ňom bol zahrnutý scénický, spoločenský aj moderný tanec. Vystúpenie vyvrcholilo skladbou rapera Ega Žijeme len raz. Potom primátor Miloš Tamajka otvoril letnú kúpeľnú sezónu 2015 úderom do gongu.

olks 2015 1 olks 2015 2 olks 2015 3 olks 2015 4 olks 2015 5 olks 2015 6 olks 2015 7 olks 2015 8 olks 2015 9 olks 2015 10 olks 2015 11 olks 2015 12 olks 2015 13 olks 2015 14 olks 2015 15 olks 2015 16 olks 2015 17 olks 2015 18 olks 2015 19 olks 2015 20 olks 2015 21 olks 2015 22 olks 2015 23 olks 2015 24 olks 2015 25 olks 2015 26 olks 2015 27 olks 2015 28 olks 2015 29 olks 2015 30 olks 2015 31 olks 2015 32 olks 2015 33 olks 2015 34 olks 2015 35 olks 2015 36 olks 2015 37 olks 2015 38 olks 2015 39 olks 2015 40 olks 2015 41 olks 2015 42 olks 2015 43 olks 2015 44 olks 2015 45

Text a foto: Martin Palkovič (Článok bol doplnený a opätovne vydaný 7. júna o 10.00 h)