Mestská akupunktúra: Priestor pred vilou Dr. Lisku by mohol byť atraktívnejší

Malé zásahy do verejného priestoru môžu okamžite zlepšiť kvalitu života obyvateľov a obyvateliek a sú rovnako dôležité ako veľké rozvojové projekty. Orezanie kríkov, preorganizovanie dopravy, pridanie mobiliáru alebo obnova povrchov nie sú nákladné, ale pre priestor, v ktorom sa denne pohybujeme, dokážu urobiť veľa. Projekt Mestská akupunktúra sa venuje malým zásahom vo verejnom priestore Piešťan. Miestni architekti presne zmapovali kolízne miesta či priestory s nevyužitým potenciálom, pomenovali ich problémy a navrhli rýchle riešenia. Ich nápady na zlepšenie verejných priestorov Piešťan budeme prinášať každý týždeň.

Objekty verejného záujmu, akým je aj Vila Dr. Lisku, by mali byť čo najjednoduchšie prístupné a úprava okolia by mala čo najviac zdôrazňovať ich významnosť. V interiéri vily Liska sa nachádzajú výstavne priestory Balneologického múzea I. Wintera. Fasáda budovy prešla v minulých rokoch vydarenou rekonštrukciou.

Vila má vysoké architektonické kvality a vzhľadom na svoju funkciu by sme mali klásť vyššie požiadavky aj na jej okolie. Nárožné umiestnenie budovy, ktorým sa začína bloková zástavba medzi ulicami Štefánikova a Štúrova, budove ešte viac pridáva na vážnosti.

Spomínané ulice však tvoria priamo pred jej hlavným priečelím neprehľadnú križovatku, ktorú dopĺňa dopravné zebrovanie a hluchý priestor. Územie vytvára nešťastnú dopravnú situáciu, ktorá chodca iba obmedzuje a zároveň odpudzuje.

Navrhované riešenie uprednostňuje chodca, poskytuje mu v priestore komfort a dôležitosť. Projekt rekonštrukcie Štefánikovej a Štúrovej ulice by práve kvôli tomuto bodu mal prebiehať súčasne. Návrh počíta so zrušením komplikovanej odbočky pre cyklistov zo Štúrovej na Štefánikovu ulicu, so zarovnaním celej vyzebrovanej plochy a priľahlých ciest na úroveň chodníka a so zabudovaním mobiliáru, ktorý celé miesto zatraktívni.

Nemusí tu vzniknúť hneď pobytové námestie, no vzhľadom na priľahlý park a verejnou funkciou Vily Dr. Lisku, sa to môže v budúcnosti stať. Podujatia, ktoré sa tu dejú, by mohli plynule pokračovať do exteriéru a v ideálnom prípade by sa Štúrova ulica stala slepou.

Dovtedy by sa malo aspoň pri projektovej dokumentácii na rekonštrukciu priľahlých ulíc myslieť na dôležitosť priestoru pred vilou. Plocha určená pre pohyb peších by mohla byť zvýraznená odlišnou farbou s vhodnou úpravou pre komunikácie. Osadenie prenosného mobiliáru – zelene a sedenia, by tiež dočasne pomohlo. Autá by v danom úseku museli spomaliť a priestor by sa prirodzene zmenil na príjemnejší.

Projekt Mestská akupunktúra pripravujú architektky Adela Klčová, Eva Rohoňová, Nikola Beim, Lívia Gažová a architekti Pavol Pilař a Matthias Arnould s podporou mesta Piešťany.