Mestská akupunktúra: Kolonáda- bariéra pre peších

Malé zásahy do verejného priestoru môžu okamžite zlepšiť kvalitu života obyvateľov a obyvateliek a sú rovnako dôležité ako veľké rozvojové projekty. Orezanie kríkov, preorganizovanie dopravy, pridanie mobiliáru alebo obnova povrchov nie sú nákladné, ale pre priestor, v ktorom sa denne pohybujeme, dokážu urobiť veľa. Projekt Mestská akupunktúra sa venuje malým zásahom vo verejnom priestore Piešťan. Miestni architekti presne zmapovali kolízne miesta či priestory s nevyužitým potenciálom, pomenovali ich problémy a navrhli rýchle riešenia. Ich nápady na zlepšenie verejných priestorov Piešťan budeme prinášať každý týždeň.

Obytný súbor Stred vznikol v roku 1962 podľa návrhu architekta Šavlíka. Jeho súčasťou je aj kolonáda s obchodnými priestormi, ktorá je typickým prvkom každého kúpeľného mesta. Ulica priliehajúca k tejto stavbe je predĺžením pešej zóny a v niektorých utopickým plánoch sa uvažovalo s tým, že pod parkovo upraveným priestorom medzi obytným súborom a kinom Fontána vznikne podzemné parkovisko. Táto idea sa nikdy nestala realitou a tento úsek je dnes v podstate prejazdným parkoviskom.

Stojace aj prechádzajúce autá sú obrovskou bariérou pre chodcov. Pešie trasy, ktoré vedú z mestského parku veľmi slabo nadväzujú na dva existujúce priechody pre chodcov. Vzniká množstvo nebezpečných situácií, pri ktorých cez širokú, frekventovanú a zle prehľadnú cestu prebehujú aj vodiči parkujúcich áut. Potenciálne kolíznych miest je množstvo, preto ťažko hľadať vhodnú polohu pre ďalší priechod pre chodcov.

Takto široká ulica je pre úzke centrum mesta zbytočná. Svojimi dimenziami nabáda šoférov k rýchlej jazde, pričom tu môžu stále vychádzať autá z parkovacích plôch alebo sa pripájať z Beethovenovej ulice.  Pre cyklistov je tiež jazda za zadnými časťami zaparkovaných áut obzvlášť nebezpečná. Na križovatke Beethovenovej ulice a Winterovej je umiestnených niekoľko parkovacích miest, ktoré daný priestor vizuálne blokujú pre akéhokoľvek používateľa a vytvárajú tak obzvlášť nebezpečnú situáciu pri ktorej je ťažko určiť vinníka.

Keďže vznikom priechodov pre chodcov by muselo zmiznúť väčšie množstvo parkovacích plôch a aj napriek tomu by pravdepodobne chodci križovali cestu v rôznych bodoch, navrhujeme zmeniť túto lokalitu na Obytnú zónu.

V takejto zóne je maximálna povolená rýchlosť 20km/h, čo by bolo ešte podporené farebne alebo materiálovo odlišným povrchom cesty. Popri kolonáde – stĺporadí vedie chodník, ktorý môže  byť zaradený do siete cyklotrás a po druhej strane by mohol vzniknúť nový cyklochodník priamo vedľa už existujúceho chodníka pre peších. Tu by sa parkovanie zmenilo na čisto pozdĺžne a posunulo smerom do vozovky tak, aby bola cesta rovnako široká v celom svojom profile. Vznikne tak pás prerušovanej dištančnej zelene medzi pozdĺžnym parkovaním a cyklochodníkom.

Na križovatke Beethovenovej a Winterovej ulice je navrhnuté zelené predĺženie ostrova, ktoré zmenší neprirodzene veľký dopravný priestor. Vchádzanie  a vychádzanie z Beethovenovej ulice bude musieť byť obmedzené jedným smerom. Dopravná situácia bude pre všetkých bezpečnejšia. V obytnej zóne sa po ceste môžu pohybovať chodci a šofér musí byť ostražitý tak isto, ako na parkovisku. A táto ulica teraz parkoviskom svojim spôsobom je.

Projekt Mestská akupunktúra pripravujú architektky Adela Klčová, Eva Rohoňová, Nikola Beim, Lívia Gažová a architekti Pavol Pilař a Matthias Arnould s podporou mesta Piešťany