Blog Lukáša Stredanského: Prejdú občania zo sídliska Adam Trajan na Floreát? Možno nie!

Alebo – ako spraviť všetko pre to, aby ste sa zo sídliska Adam Trajan peši nikam nedostali.

V slušnej spoločnosti sa patrí, aby autor na začiatku článku vysvetlil, kto je. Dôležité je to aj z dôvodu, aby s čitateľom nemanipuloval. Preto hneď na začiatku píšem, že kandidujem do mestského zastupiteľstva. Na sídlisku Adam Trajan žijem skoro celý život a vychovávam tu dieťa. (teraz skôr kočíkujem) Vďaka tomu som sa za posledné mesiace dozvedel veci, ktoré ma prekvapili a vôbec nepotešili. Účelom tohto článku nie je presviedčať vás, že by ste mali voliť moju maličkosť, ale otvoriť podstatnú tému, ktorá rezonuje na našom sídlisku a treba ju riešiť.

Vôbec neviem, koľko mestských poslancov reálne žije na sídlisku Adam Trajan, – podľa toho, ako to tu vyzerá, ich asi veľa nebude. Na Trajane však žije viac ako 5000, z 28 000 obyvateľov mesta – čo je dosť podstatné číslo. Napriek tomu na nás mesto zabudlo a v službe svojim občanom zlyhalo.

Posledné týždne sa vo všetkých mestských médiách rieši investícia na voľnej ploche pri Kauflande. Poviem si: „Dobre – zaujímavá téma, zoženiem si relevantné informácie.“ V jednom článku som narazil na vetu, po ktorej som ostal v šoku. Citujem:

„Ku cti spomenutej firmy slúži, že nespevnený chodník, ktorý tvorí spojnicu medzi ulicami Bratislavská a Komenského, umožnila naďalej občanom mesta používať, hoci sa nachádza na jej pozemkoch. „

Preložím to do zrozumiteľnej reči. Jediná priama cesta, ktorou sa zo sídliska Adam Trajan dostanete na krásne vybudovanú promenádu okolo Dubového, alebo len k zimnému štadiónu, do niekoľkých rokov zanikne! Ak by to niekomu stále nebolo jasné, ide o cestu na fotografii.

Jediná priama cesta, ktorou sa zo sídliska Adam Trajan dostanete na krásne vybudovanú promenádu okolo Dubového, alebo len k zimnému štadiónu, do niekoľkých rokov zanikne.

Takže nám ostanú iba dve reálne možnosti:

– buď prejsť popri benzínke cez úzky chodník okolo školy a celú trasu si predĺžime približne o kilometer,
– alebo sa vybrať na dobrodružný výlet do zabudnutej Vrbiny.

Aby som nezabudol, môžete samozrejme využiť magický semafor, ktorý vás privedie – verte – neverte – nikam!

Magický semafor, ktorý vás privedie – verte – neverte – nikam.

Čo ma však mrzí najviac je, že z diskusie okolo projektu je jasne vidieť, že nikto z kompetentných na Trajane v skutočnosti vôbec nežije. Spojiť 5000 obyvateľov mesta s jeho rekreačnou zónou je jednoznačne verejný záujem! Žiaľ, nepočuť nič – záujem žiadny! Naopak, mesto rieši akýsi strategický záujem spojiť Trajan s Dopravnou ulicou (!), čo je skutočne unikátny cieľ víkendovej prechádzky kohokoľvek, nehovoriac o mladých rodinách.

Týmto článkom sa nechcem zapojiť do sporov okolo zastupiteľstva. Je mi jedno, či čitateľ tohto článku je za, alebo proti investícii, o ktorej sa píše vyššie. Vyzývam však budúceho primátora – nech ním bude ktokoľvek, aby hájil verejný záujem v meste Piešťany a trval na funkčnom pešom prepojení Trajanu a Floreátu, existujú totiž alternatívy ktoré s vybudovaním tohto prepojenia počítajú, ako aj alternatívy, ktoré toto prepojenie neobsahujú. Verejný záujem je v tomto prípade jasný a pozícia mesta by v tomto bode mala byť jednotná.

Text: Lukáš Stredanský